Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Wałbrzychu

Przeczytaj całość

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Wałbrzychu

Przeczytaj całość

AKTUALNOŚCI

Bez kategorii 25 października 2017

Marsz Białej Wstążki

20 października 2017 r., odbył się kolejny happening pn. „ Marsz Białej Wstążki”. Biała wstążka – symbol przeciwdziałania przemocy w rodzinie, umieszczona jest wraz z hasłami antyprzemocowymi na kolorowych, silikonowych bransoletkach, które w trakcie marszu były rozdawane mieszkańcom Wałbrzycha. Happening i bransoletki są formą sprzeciwu okazywaną na każdy rodzaj przejawianej przemocy – domowej, rówieśniczej, psychicznej, ekonomicznej, seksualnej i fizycznej. Każdy ma obywatelski obowiązek reagować […]

Bez kategorii 16 października 2017

Ogłoszenie o naborze:

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej poszukuje pracowników na stanowisko: PRACOWNIK SOCJALNY Dokumenty wymagane jakie powinien złożyć potencjalny kandydat:  CV, list motywacyjny, świadectwa pracy. Wymagania – oczekiwania pracodawcy: Wykształcenie wyższe na kierunku praca socjalna lub pedagogika, socjologia, politologia, psychologia rozpoczęte lub zakończone przed 1.05.2004 roku. Charakterystyka wykonywanej pracy 1. Rozpoznanie i ustalenie potrzeb w zakresie pomocy społecznej wśród osób bezrobotnych, w wieku poprodukcyjnym, […]

Bez kategorii 27 września 2017

Aktywni razem

1 października 2017 r. w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Wałbrzychu rozpoczyna się realizacja projektu pod nazwą „Aktywni razem” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Całkowita wartość projektu wynosi 1 931 760,00 zł w tym kwota dofinansowania wynosi 1 631 760,00 zł. Projekt kierowany jest do osób w wieku aktywności zawodowej, tj. bezrobotnych, nieaktywnych zawodowo, w tym niepełnosprawnych, korzystających z pomocy […]

Bez kategorii 11 września 2017

FreD goes net

MOPS od września 2017r. jest realizatorem programu „FreD goes net”, który jest projektem wczesnej, krótkiej interwencji wobec młodych osób, które mają problemy w związku z użyciem narkotyków lub alkoholu. Celem programu jest jak najwcześniejsze dotarcie z wczesną interwencją do osób młodych. Kluczem do osiągnięcia tego celu jest budowa struktur współpracy między policją, wymiarem sprawiedliwości, szkołami, placówkami zdrowia i organizacjami pozarządowymi. tel.: 885 37 00 11

Bez kategorii 31 sierpnia 2017

Zakończenie wakacji w dniu 24 sierpnia 2017 roku – festyn

Festyn został zorganizowany oraz przeprowadzony przez pracowników socjalnych z Zespołu Pracy Socjalnej numer 3 i pracowników Działu Wspierania Rodziny Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wałbrzychu. Odbył się on dnia 24 sierpnia 2017 roku pod nazwą Zakończenie wakacji. Ochoczo wzięły w nim udział wszystkie dzieci zamieszkałe w Wałbrzychu przy ulicy Osiedleńców. Uczestniczyły w nagradzanych konkursach, grach i zabawach. Na życzenie malowane były twarze dzieci w różne, wielobarwne wzory […]

Bez kategorii 17 sierpnia 2017

Działania środowiskowe – podchody

W dniu 18.08.2017 r. w godzinach od 10:30 do 14:30 pracownicy Zespołu Pracy Socjalnej Nr 2 przy współpracy z pracownikami Biura ds. Rewitalizacji w Urzędzie Miejskim w Wałbrzychu oraz pracownikami Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 2 w Wałbrzychu organizują dla dzieci i ich rodziców zabawę pn. PODCHODY.     Wersja tekstowa

Bez kategorii 17 sierpnia 2017

Pomoc materialna dla uczniów

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Wałbrzychu informuje, że do 15 września 2017 roku można składać wnioski, wraz z wymaganymi dokumentami, o przyznanie stypendium szkolnego w ramach pomocy materialnej o charakterze socjalnym uczniom zamieszkałym na terenie Gminy Wałbrzych na okres szkolny 2017/2018. Wnioski przyjmuje Biuro Obsługi Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wałbrzychu przy ul. Beethovena 1-2.

Program 500+

Dowiedz się więcej
Wielkość czcionki
Kontrast