CENTRUM AKTYWNOŚCI LOKALNEJ - ZESPÓŁ IV

 
  

WYCIECZKA DO „WŁODARZA”

(20.10.2011 r.)

W dniu 15.10.2011r. w ramach projektu systemowego „Od bierności do aktywności” odbyła się wycieczka do położonego w Górach Sowich obiektu „Włodarz”- jednego z największych przedsięwzięć budowlano - górniczych II wojny światowej projektu „Reise”. Kompleks obejmuje szereg podziemnych wyrobisk, przecinających się korytarzy często zalanych wodą.

więcej ...WYCIECZKA DO WŁODARZA


FESTYN „SIŁA MOTYWACJI SIŁĄ INTEGRACJI”

(23.09.2010 r.)

10.09.2010 w ramach prowadzonych działań środowiskowych w projekcie systemowym „Od bierności do aktywności” MOPS w Wałbrzychu odbył się na Piaskowej Górze Festyn pn. „Siła motywacji siłą integracji”.

więcej ...FESTYN SIŁA MOTYWACJI SIŁĄ INTEGRACJI


„BEZPIECZNE WAKACJE Z PRZYRODĄ I PRZYGODĄ”

(21.06.2010 r.)

W dniu 11.06.2010 r., odbył się festyn rodzinny na terenie Szkoły Podstawowej nr 37, w Wałbrzychu w ramach akcji „Czerwiec aktywnych społeczności” i działań projektowych „Od bierności do aktywności”, którego organizatorami byli: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Wałbrzychu - Zespół Pracy Socjalnej nr 4, Szkoła Podstawowa nr 37, Straż Pożarna, Straż Miejska oraz Szkoła Podstawowa nr 15. Podjęte działania środowiskowe miały na celu integrację środowisk społecznych w dzielnicy Piaskowa Góra w Wałbrzychu oraz aktywizacje w pracach mających na celu poprawę estetyki najbliższego otoczenia.

więcej ...BEZPIECZNE WAKACJE Z PRZYRODĄ I PRZYGODĄ


„BEZPIECZNE WAKACJE”

(18.06.2010 r.)

W dniu 8.06.2010r. w ramach akcji „Czerwiec aktywnych społeczności” oraz działań projektowych „Od bierności do aktywności” odbyły się działania środowiskowe mające na celu integrację środowisk społecznych dzielnicy Podgórze w Wałbrzychu oraz ich aktywizację w pracach na rzecz poprawy estetyki najbliższego otoczenia. Mieszkańcy dzielnicy zaangażowali się w prace mające na celu upiększenie placu zabaw dla dzieci przy ul. Słowiańskiej. Posadzili drzewka, krzewy ozdobne i kwiaty wokół placu. Następnie wspólnie udali się na teren Szkoły Podstawowej nr 5 przy ul. Poznańskiej, by pomalować parkan wokół boiska szkolnego.

więcej ...BEZPIECZNE WAKACJE


RAJD „U ŹRÓDEŁ ŚCINAWKI”

(24.06.2009 r.)

W dniu 19 czerwca 2009 r. mieszkańcy dzielnic Podgórze i Śródmieście zorganizowali rajd mający na celu pokazanie alternatywnych, pozytywnych przykładów spędzania czasu wolnego. Rajd poprowadził w towarzystwie pracowników socjalnych pan Henryk Boratyński. W rajdzie wzięły udział dzieci zebrane z ulicy i dzieci klientów pomocy społecznej wraz z rodzicami oraz osoby, które zapoznały się z zaproszeniami rozwieszonymi przez organizatorów.

więcej ...RAJD U ŹRÓDEŁ ŚCINAWKI


PODGÓRZE CZYTA DZIECIOM

(05.06.2009 r.)

Mieszkańcy dzielnic Podgórze i Śródmieście przy wsparciu merytorycznym pracowników Zespołu Pracy Socjalnej 4 Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej zorganizowali akcję „Podgórze czyta dzieciom”, mającą na celu przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu dzieci.

więcej ...PODGÓRZE CZYTA DZIECIOM


POWITANIE WIOSNY

(06.04.2009 r.)

Pracownicy socjalni ZPS 4 zorganizowali w dniu 21 marca 2009 r. imprezę integracyjną dla dzieci zagrożonych wykluczeniem społecznym i dzieci prawidłowo funkcjonujących w środowisku. Imprezę poprzedzało przygotowanie kukieł w czterech szkołach podstawowych, których przedstawiciele uczestniczyli w uroczystości pożegnania zimy.

więcej ...POWITANIE WIOSNY


GRUPA SAMOPOMOCOWA

(27.11.2008 r.)

Zespół Pracy Socjalnej Nr 4 Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wałbrzychu organizuje grupę samopomocową dla rodziców dzieci uczęszczających do szkoły podstawowej, którzy chcieliby podzielić się swoimi doświadczeniami wychowawczymi lub otrzymać pomoc w rozwiązywaniu problemów.

więcej ...GRUPA SAMOPOMOCOWA


INTERWENCJA NA PODGÓRZU

(13.10.2008 r.)

Zespół Organizacyjny Centrum Aktywności Lokalnej w skład którego wchodzą przedstawiciele instytucji i organizacji działających w dzielnicy Podgórze, wystąpił do Zarządu Dróg i Komunikacji o zainstalowanie progów spowalniających ruch drogowy na ulicy Piotra Skargi. Jak wynika z uzyskanej odpowiedzi, wniosek zostanie rozpatrzony na posiedzeniu zespołu ds bezpieczeństwa ruchu.


POMOC DLA SZYMONA

(13.10.2008 r.)

We wrześniu 2008 r. jedno z dzieci zamieszkujące na Podgórzu staraniem pracowników Zespołu Pracy Socjalnej 4, otrzymało komputer niezbędny dziecku do opanowania programu szkolnego (wskazania psychologa). Komputer zasponsorowali pan Dariusz Młodzieniak, pan Leszek Waszczak, pan Krzysztof Izdebski, pan Bartłomiej Smalec.


ZAKOŃCZENIE WAKACJI

(13.10.2008 r.)

W dniu 28.08.2008 r. w lokalu Choco Cafe' w Wałbrzychu, przy ul. Hirszfelda 2 odbyło się uroczyste zakończenie wakacji dla dzieci z rejonów Podgórze i Śródmieście.

więcej ...ZAKOŃCZENIE WAKACJI


 

   |   strona główna  |  do góry