ZE WZGLĘDU NA BEZPIECZEŃSTWO ZDROWOTNE KLIENTÓW I PRACOWNIKÓW MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W WAŁBRZYCHU PROSIMY O SKŁADANIE WNIOSKÓW O USTALENIE PRAWA DO ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH, ALIMENTACYJNYCH I WYCHOWAWCZYCH (500+) ZA POŚREDNICTWEM KANAŁÓW INTERNETOWYCH TJ. E-PUAP, EMP@TIA, PUE ZUS I SYSTEMY BANKOWE.

Jednocześnie prosimy o ograniczenie osobistych wizyt w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Wałbrzychu i prosimy o załatwianie spraw urzędowych m.in. dostarczenie wymaganych dokumentów i zaświadczeń przez platformę usług elektronicznych e-PUAP.

Skip to content