AGENDA KONFERENCJI

Tytuł konferencjiNowe wyzwania w erze uzależnień. Sieć współpracy, szkolenie kadr, efektywność wsparcia
Data30 września 2021
Godziny11.00 –15.00
MiejsceCentrum Nauki i Sztuki Stara Kopalnia
OrganizatorzyGmina Wałbrzych
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Wałbrzychu
Fundacja Edukacji Europejskiej w Wałbrzychu
Stara Kopalnia Centrum Nauki i Sztuki
CelCel konferencji:
– wzrost świadomości społecznej na temat uzależnień,
– doskonalenie zasad współpracy pomiędzy instytucjami zaangażowanymi w działania związane z profilaktyką i terapią uzależnień.
– opracowanie założeń do Wałbrzyskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień
UczestnicyUczestnicy:
– pracownicy instytucji samorządowych
– radni, członkowie komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, koordynatorzy Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii
– funkcjonariusze Policji, Straży Miejskiej
– przedstawiciele organizacji pozarządowych
– psycholodzy, terapeuci, pedagodzy, dyrektorzy placówek oświatowych
– pracownicy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej

Program Konferencji 

 

GodzinaTematykaOsoba prowadząca/prelegenci
11.00 – 11.15Otwarcie konferencji – powitanie uczestnikówPrezydent Miasta Wałbrzycha dr Roman Szełemej
11.15 – 11.45Raport z diagnozy sytuacji nt. uzależnień na terenie miastaZastępca Prezydenta dr Sylwia Bielawska
11.45-13.00Wprowadzenie w problematykę uzależnień – cechy, predyspozycje, geneza, rozwój, działania profilaktyczne, współpracaDr med. Bohdan Woronowicz AKMED – Centrum Konsultacyjne, Warszawa
13.00-13.15Przerwa kawowa
13.15-14.30Panele eksperckie

Panel I: Uzależnienia behawioralne (od zachowań)

 

 

13.15.-14.30Tworzenie sieci współpracy oraz podstaw lokalnego programu profilaktyki i wsparcia:
– problem, cele, analiza strategiczna
– elementy skutecznego programu profilaktyki
Dyskusja, wypracowanie założeń do sieci współpracy i programu
Przemysław Mieszkowski, psycholog, terapeuta uzależnień
Maciej Jonek, psycholog

Panel II: Uzależnienia od środków psychoaktywnych: alkohol, narkotyki, leki 

 

 

13.15-14.30Tworzenie sieci współpracy oraz podstaw lokalnego programu profilaktyki i wsparcia:
– problem, cele, analiza strategiczna
– elementy skutecznego programu profilaktyki
Dyskusja, wypracowanie założeń do sieci współpracy i programu
Monika Wójtowicz, pedagog, terapeuta uzależnień

Podsumowanie spotkań panelowych

 

14.30-15.00Prezentacja wyników prac w panelach
-Skuteczna pomoc i profilaktyka
-Sieć współpracy
-Elementy strategii na rzecz rozwiązywania problemów uzależnień oraz lokalnego programu profilaktyki uzależnień
-Harmonogram działań
-Maciej Jonek
-Monika Wójtowicz
-Przemysław Mieszkowski
15.00–15.15Podsumowanie konferencji-Prezydent Miasta Wałbrzycha dr Roman Szełemej
-Dr Bohdan Woronowicz
Skip to content