Akcja Rewitalizacja – Finał

Dzieci z Placówki Wsparcia Dziennego „Piaskowa Góra” 30 stycznia wzięły udział w zakończeniu projektu Akcja Rewitalizacja. Podczas wizyty w Radzie Wspólnoty Samorządowej Stary Zdrój dzieci odpowiadały na pytania dotyczące zajęć prowadzonych w ramach projektu, m.in. z ogrodnictwa, przyrody, majsterkowania. Dzielnie walczyli co zaowocowało wspaniałymi nagrodami indywidualnymi i grupowymi.

Jeszcze raz dziękujemy pracownikom Biura Rewitalizacji za zaproszenie i nie możemy się doczekać kolejnych akcji.

Skip to content