Asystent rodziny – zawód i misja

16.05.2019 r. odbyła się konferencja “Asystent rodziny – zawód i misja”. W spotkaniu uczestniczyło blisko 70 osób, w tym dyrektorzy i asystenci rodzin z 14 ośrodków pomocy społecznej z Dolnego Śląska.

Celem konferencji było zaprezentowanie Asystentury jako nowej metody pracy, nowej profesji, zawodu w systemie wspierania rodziny. Omówiono kompleksowe działanie polegające na towarzyszeniu z zachowaniem profesjonalnych relacji “w” rodzinie, “z” rodziną” i “dla” rodziny. Był czas na dyskusję i wymianę doświadczeń. W drugiej części spotkania odbyły się zajęcia warsztatowe podzielone na trzy panele dyskusyjne poprowadzone przez kierowników Centrum Pracy Socjalnej i Rodziny MOPS we Wrocławiu, Działu Pomocy Specjalistycznej MOPS w Świdnicy oraz Działu Wspierania Rodziny naszego Ośrodka.

Wszystkim uczestnikom konferencji dziękujemy za aktywny udział i liczymy na dalszą współpracę. Mamy nadzieję, iż wymiana doświadczeń i praca grupowa pozwoli na wypracowanie korzystnych w pracy z rodziną rozwiązań a także pozwoli na wypracowanie nowych metod pracy.

Skip to content