Bezpieczna kwarantanna

Wsparcie w okresie pandemii.

Dział Profilaktyki uruchomił autorską kampanię lokalną „Bezpieczna Kwarantanna”, której celem jest świadczenie pomocy osobom/rodzinom przeżywającym kryzysy wywołane sytuacją pandemii. Działania podejmowane w ramach kampanii dotyczą tworzenia warunków dbania o bezpieczeństwo fizyczne i psychiczne. Dotyczy to zarówno rodzin objętych procedurą Niebieskiej karty ale również takich, w których dochodzi do „cichych aktów przemocy”, do rodzin szeroko pojętych, które funkcjonują prawidłowo ale nie radzą sobie z sytuacją pandemii. Znajdziecie tu Państwo informacje dotyczące:

  • Gdzie szukać pomocy?
  • Z jakiego wsparcia skorzystać doznając przemocy?
  • Jak radzić sobie ze stresem?
  • Jak radzić sobie w sytuacjach trudnych i agresją?
  • Udzielanego wsparcia w zakresie problematyki uzależnień
  • Innych czynności, które sprawią, że pozostawanie w narodowej kwarantannie będzie bezpieczne i łatwe do przejścia

Przygotowaliśmy dla Państwa także kilka artykułów związanych z radzeniem sobie w sytuacjach trudnych, stresowych, które będą ukazywać się w ramach „Bezpiecznej Kwarantanny”.

Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie

 

Przeciwdziałanie uzależnieniom

 

Rodzina w czasie pandemii Zdrowie psychiczne
Skip to content