Bezpieczna kwarantanna – Przeciwdziałanie uzależnieniom

Baza teleadresowa lokalnych instytucji pomocowych:

1Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Kilińskiego 1
tel. 74 66 40 800
infolinia poniedziałek – niedziela
 7:30 – 19:00
2Dział Profilaktyki
ul. Mickiewicza 26
tel. 74 64 58 655poniedziałek – piątek
7:30 – 15:30
3Dział Profilaktyki
ul. Grota Roweckiego 3
tel. 74 66 49 470
tel. 74 66 49 471
poniedziałek – piątek
7:30 – 15:30
4Przychodnia Zdrowia Psychicznego i Terapii Uzależnień „ANIMA”
ul. Broniewskiego 83
tel. 74 84 15 466poniedziałek – piątek
8:00 – 16:00
5Stowarzyszenie Krzewienia Trzeźwości w Rodzinie „Odnowa”
ul. Krzywoustego 53a
tel. 793 384 285poniedziałek, środa, piątek
16:00 – 18:00
wtorek, czwartek
16:00 – 19:15
6Stowarzyszenie „Na Palestynie”
ul. Św. Józefa

tel. 785 803 000
wtorek 14:00 – 18:00
czwartek 9:00 – 13:00

Ogólnopolska baza teleadresowa instytucji pomocowych:

1Pomarańczowa Linia dla rodziców dzieci pijących alkohol i zażywających narkotykitel. 801 140 068poniedziałek – piątek
14:00 – 20:00
2Infolinia dla anonimowych alkoholikówtel. 801 033 242codziennie
8:00 – 22:00
3Telefon zaufania dla osób uzależnionych behawioralnietel. 801 889 880codziennie
17:00 – 22:00
4Telefon zaufania narkomaniatel. 800 199 990codziennie
16:00 – 21:00

Używanie alkoholu w czasie pandemii – po czym poznać problem?

Sytuacja pandemii sprzyja zwiększonemu spożyciu alkoholu. Do sięgania po alkohol skłania przedłużająca się sytuacja wysokiego poziomu napięcia spowodowanego lękiem o zdrowie i życie własne i swoich bliskich, niepokojem o pracę, o przyszłość, zburzeniem trwałych schematów funkcjonowania nawyków, rytuałów.

Zwiększone spożywanie alkoholu rodzi problemy zdrowotne i społeczne – (obniżenie odporności organizmu, urazy fizyczne, obniżenie nastroju, zaburzenia adaptacyjne, przemoc, zachowania ryzykowne, również te, które sprzyjają zakażeniom) które trudniej teraz rozwiązywać z racji ograniczenia dostępności pomocy medycznej i psychologicznej.

Problemowe spożywanie alkoholu zwiastuje wiele możliwych do zaobserwowania sygnałów:

  • zwiększa się częstotliwość spożywania alkoholu
  • wzrasta ilość alkoholu wypijanego jednorazowo oraz łącznie w ciągu tygodnia, miesiąca,
  • picie staje się lekarstwem na poprawę nastroju, na stress, smutek, samotność, lęk, złość,
  • coraz częściej spożywanie alkoholu kończy sie upiciem, złym samopoczuciem, zatruciem,
  • używanie alkoholu staje się sposobem usuwania przykrych skutków poprzedniego picia,
  • pojawiają się “urwane filmy”, trudności w przypominaniu sobie, co się działo poprzedniego dnia w sytuacji picia, mimo, że osoba będąca pod wpływem alkoholu była, to nie pamięta co robiła, co mówiła, co sie z nią działo,
  • alkohol spożywany jest w nieodpowiednich sytuacjach – w czasie pracy czy nauki, opieki nad dziećmi, podczas trwania innych chorób, podczas ciąży i karmienia piersią,
  • pojawiają sie negatywne konsekwencje nadużywania alkoholu (zdrowotne, społeczne, psychologiczne, finansowe), a mimo to, picie jest kontynuowane,
  • otoczenie sygnalizuje swoje zaniepokojenie piciem i próbuje skłonić osobę pijącą do ograniczenia ilości i częstości spożywania alkoholu (najczęściej sa to bliscy, rodzina, przyjaciele), a odpowiedzią osoby pijącej jest minimalizowanie problemu (nic się nie dzieje), racjonalizowanie picia (przedstawienie licznych powodów nadużywania alkoholu), unikanie rozmów o piciu, obwinianie otoczenia.

Jeśli jesteś zaniepokojony/zaniepokojona swoim piciem, możesz o tym porozmawiać:

terapeuci Działu Profilaktyki Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej przeprowadzą z Tobą rozmowę telefoniczną, wysłuchają, udzielą wsparcia i pomogą Ci podjąć najlepszą dla siebie decyzję.

Dyżurujący terapeuci dostępni są pod numerami telefonu czynnymi od poniedziałku do piątku w godz. 8:00-15:30
74 64 58 655, 74 66 49 471

Skip to content