„Bezpieczny senior – pierwsza pomoc” w dzielnicy Biały Kamień

W dniu 28.04.2022r. w dzielnicy Biały Kamień odbyło się zorganizowane przez pracowników socjalnych spotkanie profilaktyczno – edukacyjne z mieszkańcami pn. „Bezpieczny senior – pierwsza pomoc”. Spotkanie zorganizowano przy współpracy z Biblioteką pod Atlantami w siedzibie Filii nr 6. Osobami prowadzącymi zajęcia byli funkcjonariusze Straży Miejskiej w Wałbrzychu.

Celem spotkania było zapoznanie uczestników z podstawowymi zasadami udzielania pierwszej pomocy, zasadami bezpieczeństwa w różnych sytuacjach, wykształcenie poczucia odpowiedzialności za siebie i innych, uwrażliwienie na krzywdę drugiego człowieka oraz zaszczepienie idei niesienia bezinteresownej pomocy.

Zaprezentowane materiały szkoleniowe oraz szczegółowa wiedza praktyczna, niewątpliwie przyczyniły się do wzrostu poczucia bezpieczeństwa oraz poziomu świadomości wśród uczestników zajęć.

Skip to content