„Bliżej Seniora”

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Wałbrzychu obejmuje wsparciem i opieką m.in. osoby starsze, które nie są w stanie ze względu na wiek, chorobę, niepełnosprawność, czy też trudną sytuację rodzinną przezwyciężyć swojej trudnej sytuacji życiowej. Osoby starsze często czują się samotne, zapomniane nie tylko przez najbliższych, ale także przez społeczeństwo. Zdarza się, że towarzyszy im lęk o własne zdrowie oraz życie. W ostatnich latach można zaobserwować wzrost zapotrzebowania na usługi opiekuńcze, ponieważ wiele osób starszych nie ma bliskich, którzy mogliby udzielić im wsparcia w codziennym funkcjonowaniu.

W budowaniu stabilnego i bezpiecznego świata seniorów duże znaczenie ma również wspólna troska i skoordynowane działanie różnych instytucji państwowych, w tym służby zdrowia i pomocy społecznej. Mając to na uwadze w dniu 13.07.2022 r. pracownicy Zespołu Pracy Socjalnej nr 1 oraz Działu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wałbrzychu we współpracy z Przychodnią Specjalistyczną „Walenty i Regina Śliwa” zorganizowali kolejne spotkania mające na celu dotarcie z ofertą wsparcia do osób starszych, chorych oraz niepełnosprawnych, będące kontynuacją prowadzonej od ubiegłego roku kampanii informacyjnej „Bliżej Seniora”. W trakcie bezpośrednich rozmów udzielane były informacje o możliwych formach pomocy i wsparcia instytucjonalnego.

Akcja cieszyła się dużym zainteresowaniem i będzie kontynuowana w kolejnych miesiącach.

 

Skip to content