Etap II – zdjęcia

27 kwietnia 2018

Trening umiejętności społecznych

Warsztaty poprawy wizerunku – zajęcia z fryzjerem

Warsztaty Poprawy wizerunku – metamorfoza

Warsztaty Poprawy wizerunku – metamorfoza

Warsztaty Poprawy wizerunku – metamorfoza

Warsztaty Poprawy wizerunku – metamorfoza

Warsztaty poprawy wizerunku – zajęcia z fryzjerem

Warsztaty poprawy wizerunku -zajęcia z fryzjerem

Warsztaty poprawy wizerunku-zajęcia z fryzjerem

Warsztaty poprawy wizerunku-zajęcia z fryzjerem

Zajęcia usprawniające psychoruchowo

Etap I – zdjęcia

11 kwietnia 2018

Grupa Samopomocowa

Zakup materiałów szkolnych

Warsztaty poprawy wizerunku

Warsztaty poprawy wizerunku

Trening Umiejętności Społecznych

Staż zawodowy – firma Ekotrade

Rehabilitacja – zajęcia psychoruchowe

Kurs komputerowy z obsługa kasy fiskalnej

Kurs – Uprawnienia elektryczne do 1kV

Kurs – Opiekun osób starszych i niepełnosprawnych

Kurs – Opiekun osób starszych i niepełnosprawnych (2)

Joga zajęcia psychoruchowe

Aktywni razem

27 września 2017

1 października 2017 r. w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Wałbrzychu rozpoczyna się realizacja projektu pod nazwą „Aktywni razem” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Całkowita wartość projektu wynosi 1 931 760,00 zł w tym kwota dofinansowania wynosi 1 631 760,00 zł.

Projekt kierowany jest do osób w wieku aktywności zawodowej, tj. bezrobotnych, nieaktywnych zawodowo, w tym niepełnosprawnych, korzystających z pomocy społecznej, zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym. Celem projektu jest przywrócenie jego uczestnikom zdolności do prawidłowego funkcjonowania w społeczności, zdolności do poszukiwania i podjęcia pracy poprzez zminimalizowanie barier utrudniających aktywizację społeczno – zawodową.

Projekt „Aktywni razem” obejmie 177 osób w 3 sześciomiesięcznych etapach po 59 osób:

I etap od X/2017 – III/2018

II etap IV/2018 – IX/2018

III etap X/2018 – III/2019

Uczestnicy projektu w zależności od sytuacji i statusu, będą mogli wziąć udział w działaniach o charakterze społecznym, edukacyjnym, zawodowym i zdrowotnym, tj. skorzystać m.in. z następujących instrumentów:

  • pracy socjalnej, poradnictwa prawnego, poradnictwa psychologicznego, grup samopomocowych, warsztatów grupowych (trening umiejętności i kompetencji społecznych, warsztaty poprawy wizerunku – zajęcia z fryzjerem i wizażystą),

  • kursów i szkoleń, dostosowanych do swoich potrzeb, zakończonych certyfikatem,

  • poradnictwa doradcy ds. osób niepełnosprawnych, zajęć ruchowych dla osób niepełnosprawnych (yoga, rehabilitacja),

  • podjęcia nauki na poziomie podstawowym, gimnazjalnym, ponadgimnazjalnym lub policealnym. Uczestnicy otrzymają wtedy wsparcie w postaci zakupu podręczników, materiałów i przyborów szkolnych, opłaty wpisowej, przejazdów itp.

  • warsztatów z doradcą zawodowym i udziału w 3 miesięcznym płatnym stażu

  • udziału w Programie Aktywizacji i Integracji (PAI).

Rekrutacja uczestników będzie prowadzona przez cały okres trwania projektu. Osoby zainteresowane udziałem w projekcie zapraszamy do kontaktu z pracownikami socjalnymi lub Biurem projektu w MOPS.

27 września 2017

 

POSZUKUJEMY PRZEDSIĘBIORCÓW Z WAŁBRZYCHA 
ZAINTERESOWANYCH PRZYJĘCIEM UCZESTNIKÓW PROJEKTU 
pt. „AKTYWNI RAZEM”

NA  WIELOSTANOWISKOWY STAŻ 

(okres trwania stażu 3 miesiące – od 01 grudnia 2017r. do 28 lutego 2018r.)

 

 

Zapraszamy firmy prowadzące działalność gospodarczą w sektorze  HANDLU, CUKIERNICTWA/PIEKARNICTWA, HOTELARSTWA, TURYSTYKI, REKLAMY, USŁUG GOSPODARCZYCH oraz innych, do składania ofert dot. współpracy w zakresie organizacji 3 miesięcznych staży dla uczestników projektu.

Przedsiębiorcom, zapewniamy pełny zwrot kosztów zatrudnienia stażysty. Dzienny wymiar czasu pracy 1 uczestnika to:

  • 8 godzin w przypadku osób nie posiadających orzeczenia lub posiadających orzeczenie o lekkim stopniu niepełnosprawności,
  • 7 godzin w przypadku osób posiadających orzeczenie o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności.

Mile widziane firmy gotowe do zatrudnienia uczestnika po zakończeniu stażu.

 

Przedsiębiorców zainteresowanych współpracą prosimy o kontakt telefoniczny pod numerem 

74 645 86 59 lub 74 664 08 65

 

Skip to content