Warsztaty efektywnego zarządzania czasem

16 marca 2020


W ramach projektu „Aktywny start” uczestnicy brali udział w zajęciach pod nazwą „Projektant czasu – warsztaty efektywnego zarządzania czasem”. Celem zajęć było opracowanie osobistego sposobu zarządzania zadaniami, redukcję stresu i lęku przed podjęciem pracy, podniesienie motywacji do działania, a także poczucia własnej wartości poprzez skuteczną organizację czasu na wielu płaszczyznach życia i skupienia na własnych potrzebach. Warsztaty obejmowały planowanie i organizację dnia oraz tygodnia, łączenie obowiązków domowych z pracą zawodową, a także podziałek obowiązków w rodzinie.

Akademia Świadomego Rodzica

3 marca 2020

Rodzice biorący udział w projekcie „Aktywny start” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej uczestniczyli w zajęciach „Szkoła wychowania – Akademia świadomego Rodzica”. Celem zajęć jest minimalizacja problemów poprzez poznanie modeli wychowawczych, budowanie właściwej relacji w rodzinie, podtrzymywanie pozytywnych postaw rodzicielskich, budowanie autorytetu oraz zmniejszenie poczucia rodzicielskiej bezradności. Efektem warsztatów i wymiany rodzicielskich doświadczeń jest podwyższenie kompetencji opiekuńczo – wychowawczych, lepsze zrozumienie swojego stylu wychowawczego, zwiększenie możliwości wyboru swojego zachowania w trudnych sytuacjach, a także równowaga pomiędzy zadbaniem o potrzeby dziecka – i swoje.

„Trening umiejętności i kompetencji społecznych” w projekcie „Aktywny start” – 2 edycja

10 lutego 2020

Od 01.02.2020 roku rozpoczęła się kolejna edycja projektu ”Aktywny start”. Uczestnicy projektu w ramach działań aktywnej integracji biorą udział w zajęciach pn. „Trening umiejętności i kompetencji społecznych”. Celem głównym warsztatów jest rozwój uczestników związanych  ze zdobyciem wiedzy dotyczących umiejętności społecznych, podnoszące kompetencje interpersonalne, wzbogacające wiedzę dotyczącą komunikacji, emocji, motywacji, konfliktów, świadomości własnego ciała, konstruktywnego dialogu i asertywności.

„Aktywny start” – specjaliści

12 listopada 2019

W ramach projektu „Aktywny start” uczestnicy objęci są wsparciem specjalistów zaangażowanych w ramach realizacji projektu. Nasi specjaliści udzielają porad w formie indywidualnych konsultacji. W projekcie uczestnicy mogą skorzystać z porad: psychologa, pedagoga, doradcy ds. os. niepełnosprawnych i brokera edukacyjnego.

Aktywny Start – Staże Zawodowe

4 listopada 2019

Staże zawodowe są formą aktywizacji zawodowej, dzięki której uczestnicy projektu mają możliwość nabycia praktycznych umiejętności poprzez wykonywanie zadań w miejscu pracy zgodnych z programem stażu.

Skip to content