Dział Profilaktyki podczas Dni Wałbrzycha

28 maja 2018

26 maja 2018 roku, podczas Dni Wałbrzycha na terenie Starej Kopalni, pracownicy Działu Profilaktyki realizowali działania profilaktyczne kierowane do dzieci, młodzieży i całych rodzin. Odbywały się konsultacje indywidualne, krótkie pogadanki edukacyjne, szybkie konkursy w temacie uzależnień, za które można było otrzymać nagrodę. Tematem przewodnim była kampania „Widzę, słyszę, reaguję” , ale nie zabrakło informacji z zakresu dopalaczy, cyberprzemocy, czy kampanii przeciw pijanym kierowcom. Głównym zadaniem specjalistów działu jest informowanie i edukowanie mieszkańców Wałbrzycha w zakresie profilaktyki uniwersalnej o szkodliwości substancji psychoaktywnych oraz o przemocy, a imprezy plenerowe, festyny, pikniki są dobrym miejscem, aby oprócz zabawy, przemycić nieco edukacji i promocji zdrowego stylu życia.

Oferta pracy

28 maja 2018

MOPS w Wałbrzychu poszukuje osób do pracy na stanowisku WYCHOWAWCA PODWÓRKOWY

Wymagania – oczekiwania pracodawcy:

Wykształcenie wyższe na kierunku pedagogika, pedagogika specjalna, psychologia, socjologia, praca socjalna, nauki o rodzinie lub na innym kierunku, którego program obejmuje resocjalizację, pracę socjalną, pedagogikę opiekuńczo-wychowawczą

Wykształcenie wyższe na dowolnym kierunku, uzupełnione studiami podyplomowymi w zakresie psychologii, pedagogiki, nauk o rodzinie, resocjalizacji lub kursem kwalifikacyjnym z zakresu pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej.

Charakterystyka wykonywanej pracy:
Kierowanie i organizowanie pracy opiekuńczo-wychowawczej o charakterze animacyjnym w Placówce prowadzonej w formie pracy podwórkowej. Zapewnienie dzieciom optymalnych warunków do spędzenia czasu wolnego po lekcjach, organizacja czasu wolnego, zabaw, zajęć ruchowych, wycieczek oraz rozwój zainteresowań. Organizowanie zajęć okazjonalnych wynikających z potrzeb dzieci. Ochrona podopiecznych przed demoralizacją i uzależnieniem poprzez prowadzenie zajęć profilaktycznych. Pomoc w rozwiązywaniu różnego rodzaju trudności i problemów dzieci, zarówno szkolnych, socjalnych, rodzinnych jak i prawnych poprzez działania korekcyjne i naprawcze. Opracowywanie planów pracy i funkcjonowania Placówki w formie podwórkowej. Prowadzenie obowiązującej dokumentacji pracy. Sporządzanie sprawozdań dotyczących działalności świetlicy. Systematyczna współpraca z rodzicami, nauczycielami oraz innymi specjalistami w celu organizowania właściwej opieki i pomocy w rozwiązywaniu problemów. Tworzenie naturalnej sieci wsparcia poprzez angażowanie do współpracy najbliższego otoczenia. Godziny pracy dostosowane do potrzeb społeczności lokalnej i wychowawcy. Praca sezonowa na okres wakacji z możliwością dalszego zatrudnienia w większym wymiarze godzinowym.

Kontakt:  74 664 08 60 lub 74 664 08 85

e-mail: kadry@mops.walbrzych.pl

Wymagane dokumenty proszę składać w sekretariacie Ośrodka.

BAJKOWE ŚWIĘTO RODZINY I DZIEŃ RODZICIELSTWA ZASTĘPCZEGO

23 maja 2018

BAJKOWE ŚWIĘTO RODZINY I DZIEŃ RODZICIELSTWA ZASTĘPCZEGO

Serdecznie zapraszamy na festyn rodzinny, organizowany przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Wałbrzychu, Publiczną Szkołę Podstawową Nr 1, radnego Pana Piotra Kwiatkowskiego i Radę Wspólnoty Samorządowej Śródmieście.

Festyn odbędzie się 30 maja 2018 roku od godz. 12:00 do 17:00 przy ul. Limanowskiego 12 (na terenie szkoły).

W programie:

 • Rozstrzygnięcie konkursu na małe formy teatralne kampanii „Nie biorę, nie piję, nie palę”
 • Pokazy: zumby, taekwondo, piłki nożnej, przedstawienia „Pierwsza pomoc”
 • Gry i zabawy sportowe
 • Zabawy animacyjne
 • Wielkie bańki mydlane, balonowe zwierzątka, malowanie buziek
 • Konkursy z nagrodami
 • Pogadanki profilaktyczne
 • Stare ale jare – skakanie w gumę, przez linę, gra w klasy, w kapsle
 • Poczęstunek
 • Zdrowa żywność
 • Konkursy rysunkowe
 • Konkurs na bajkowe przebranie
 • Malowanie koszulek
 • Zamki dmuchane … i wiele innych atrakcji

Serdecznie zapraszamy dzieci wraz z rodzicami

WSTĘP WOLNY!!!!!

Etap II – zdjęcia

27 kwietnia 2018

Trening umiejętności społecznych

Warsztaty poprawy wizerunku – zajęcia z fryzjerem

Warsztaty Poprawy wizerunku – metamorfoza

Warsztaty Poprawy wizerunku – metamorfoza

Warsztaty Poprawy wizerunku – metamorfoza

Warsztaty Poprawy wizerunku – metamorfoza

Warsztaty poprawy wizerunku – zajęcia z fryzjerem

Warsztaty poprawy wizerunku -zajęcia z fryzjerem

Warsztaty poprawy wizerunku-zajęcia z fryzjerem

Warsztaty poprawy wizerunku-zajęcia z fryzjerem

Zajęcia usprawniające psychoruchowo

OGŁOSZENIE O NABORZE KANDYDATÓW NA STANOWISKO PRACOWNIKA SOCJALNEGO

13 kwietnia 2018

OGŁOSZENIE  O  NABORZE   KANDYDATÓW   NA  STANOWISKO

PRACOWNIKA   SOCJALNEGO

W  MIEJSKIM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ

W WAŁBRZYCHU
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Wałbrzychu ogłasza nabór kandydatów na stanowisko pracownika socjalnego. Wymagane wyższe wykształcenie na kierunku: pedagogika, socjologia, politologia psychologia (rozpoczęte lub zakończone przed 1.05.2004 roku), wykształcenie wyższe o specjalności przygotowującej do zawodu pracownika socjalnego na jednym z kierunków: pedagogika, pedagogika specjalna, politologia, polityka społeczna, psychologia, socjologia, nauki o rodzinie (zakończone do dnia 31.12.2013 roku) lub  studia ukończone na kierunku praca socjalna.

                Dokumenty: życiorys cv, list motywacyjny, kwestionariusz osobowy, kserokopie dyplomów potwierdzających wykształcenie, zgoda kandydata na przetwarzanie danych osobowych.

            Wymagane dokumenty aplikacyjne można składać osobiście w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wałbrzychu przy ul. Kilińskiego 1 w Sekretariacie lub przesłać pocztą elektroniczną na adres sekretariat@mops.walbrzych.pl z dopiskiem: Dotyczy naboru na stanowisko pracownika socjalnego. Termin składania ofert upływa dnia 31.05.2018 r.

            Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe cv, powinny być opatrzone klauzulą: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu naboru zgodnie z ustawą z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U z 2016 r., poz. 902 z późn. zm).

 

Kwestionariusz osobowy:

 

Etap I – zdjęcia

11 kwietnia 2018

Grupa Samopomocowa

Zakup materiałów szkolnych

Warsztaty poprawy wizerunku

Warsztaty poprawy wizerunku

Trening Umiejętności Społecznych

Staż zawodowy – firma Ekotrade

Rehabilitacja – zajęcia psychoruchowe

Kurs komputerowy z obsługa kasy fiskalnej

Kurs – Uprawnienia elektryczne do 1kV

Kurs – Opiekun osób starszych i niepełnosprawnych

Kurs – Opiekun osób starszych i niepełnosprawnych (2)

Joga zajęcia psychoruchowe

Wielkość czcionki
Kontrast