Warsztaty dietetyczne w Placówkach Wsparcia Dziennego

13 czerwca 2019

W kwietniu i maju dzieci z Placówek Wsparcia Dziennego wzięły udział w warsztatach dietetycznych prowadzonych przez Panią Magdę Kruszyńską psycholog i specjalistę do spraw zdrowego żywienia.

Podczas części teoretycznej zajęć, prowadząca w bardzo jasny i obrazowy sposób wyjaśniła dzieciom , dlaczego należy spożywać zdrowe produkty, do jakich problemów zdrowotnych może nas doprowadzić niewłaściwa dieta i jak ważne jest czytanie składu na etykiecie, dzieci obejrzały również prezentację o zdrowym odżywianiu, poznały witaminy i ich wpływ na organizm.

W kolejnym etapie przyszedł czas na zajęcia praktyczne, dzięki którym dzieci nauczyły się przygotowywać, m.in.: nutellę z awokado i kakao, sałatkę owocową z nasionami i ziołami.

Było zdrowo, kolorowo i pysznie. Dzieci były zachwycone taką forma zajęć.

DZIEŃ RODZICIELSTWA ZASTĘPCZEGO

12 czerwca 2019

31.05.2019r.

obchodzono

w Amfiteatrze przy Galerii Victoria w Wałbrzychu

Dzień Rodzicielstwa Zastępczego obchodzony jest w Wałbrzychu regularnie od 2013 r. Festyn rodzinny ma przede wszystkim zwrócić uwagę mieszkańców na losy opuszczonych i pokrzywdzonych dzieci, a także uhonorować pracę, jakiej codziennie podejmują się Rodzice Zastępczy. Dzięki ich zaangażowaniu możliwe jest zapewnienie dzieciom radosnego i bezpiecznego dzieciństwa.

Ty też możesz zostać rodziną zastępczą !

Dział Pieczy Zastępczej składa serdeczne podziękowania wszystkim sponsorom za okazane wsparcie w organizacji wspaniałej zabawy

Mój wymarzony Dzień Dziecka

12 czerwca 2019

W dniu 31.05.2019 r. Dział Wspierania Rodziny zorganizował zabawę dzieciom z okazji Dnia Dziecka. Maluchy miały okazję spotkać się z bohaterami swoich ulubionych bajek. W zabawie aktywnie uczestniczyli także rodzice zaproszonych dzieci. Dzieci aktywnie uczestniczyli w różnorodnych konkursach i potyczkach sportowych, za które otrzymali drobne upominki.

Sponsorom nagród:

  • Restauacji “Złota Stacja” , Restauracja “Da Grasso”,
  • Spółce Celowa Wałbrzyskie Centrum Sportowo- Rekreacyjne AQUA ZDRÓJ Spółka z o.o.
  • Cinema City Wałbrzych, Galeria Victoria,
  • Wałbrzyskiemu Ośrodkowi Kultury,
  • ExploraPark Park Nauki i Techniki,
  • Wałbrzyskiemu Przedsiębiorstwu Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w imieniu dzieci

Serdecznie dziękujemy!!!

Oferta pracy – WYCHOWAWCA PODWÓRKOWY

30 maja 2019

½ etatu – wakacyjna z możliwością dalszego zatrudnienia

Wymagania – oczekiwania pracodawcy:

Wykształcenie wyższe na kierunku pedagogika, pedagogika specjalna, psychologia, socjologia, praca socjalna, nauki o rodzinie lub na innym kierunku, którego program obejmuje resocjalizację, pracę socjalną, pedagogikę opiekuńczo-wychowawczą

Wykształcenie wyższe na dowolnym kierunku, uzupełnione studiami podyplomowymi w zakresie psychologii, pedagogiki, nauk o rodzinie, resocjalizacji lub kursem kwalifikacyjnym z zakresu pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej.

Charakterystyka wykonywanej pracy:
Kierowanie i organizowanie pracy opiekuńczo-wychowawczej o charakterze animacyjnym w Placówce prowadzonej w formie pracy podwórkowej. Zapewnienie dzieciom optymalnych warunków do spędzenia czasu wolnego, organizacja czasu wolnego, zabaw, zajęć ruchowych, wycieczek oraz rozwój zainteresowań. Organizowanie zajęć okazjonalnych wynikających z potrzeb dzieci. Ochrona podopiecznych przed demoralizacją i uzależnieniem poprzez prowadzenie zajęć profilaktycznych. Pomoc w rozwiązywaniu różnego rodzaju trudności i problemów dzieci, zarówno szkolnych, socjalnych, rodzinnych jak i prawnych poprzez działania korekcyjne i naprawcze. Opracowywanie planów pracy i funkcjonowania Placówki w formie podwórkowej. Prowadzenie obowiązującej dokumentacji pracy. Sporządzanie sprawozdań dotyczących działalności świetlicy. Systematyczna współpraca z rodzicami, nauczycielami oraz innymi specjalistami w celu organizowania właściwej opieki i pomocy w rozwiązywaniu problemów. Tworzenie naturalnej sieci wsparcia poprzez angażowanie do współpracy najbliższego otoczenia. Godziny pracy dostosowane do potrzeb społeczności lokalnej i wychowawcy. Praca sezonowa na okres wakacji z możliwością dalszego zatrudnienia w większym wymiarze godzinowym.

Godziny pracy: 10.00 – 14.00

telefon. 746640860 lub 746640885

email: kadry@mops.walbrzych.pl

Oferta pracy – WYCHOWAWCA

30 maja 2019

WYCHOWAWCA  –  ¾ etatu

Dokumenty wymagane jakie powinien złożyć potencjalny kandydat: CV, list motywacyjny, świadectwa pracy.

Wymagania – oczekiwania pracodawcy:

Wykształcenie wyższe na kierunku pedagogika, pedagogika specjalna, psychologia, socjologia, praca socjalna, nauki o rodzinie lub na innym kierunku, którego program obejmuje resocjalizację, pracę socjalną, pedagogikę opiekuńczo-wychowawczą

Wykształcenie wyższe na dowolnym kierunku, uzupełnione studiami podyplomowymi w zakresie psychologii, pedagogiki, nauk o rodzinie, resocjalizacji lub kursem kwalifikacyjnym z zakresu pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej.

Charakterystyka wykonywanej pracy:

Kierowanie i organizowanie pracy opiekuńczo-wychowawczej w Świetlicy. Zapewnienie dzieciom optymalnych warunków do spędzenia czasu wolnego po lekcjach, organizacja czasu wolnego, zabaw, zajęć ruchowych, oraz rozwój zainteresowań. Pomoc w nauce oraz organizowanie zajęć stałych, okresowych, okazjonalnych wynikających z potrzeb dzieci. Rozpoznanie trudności i problemów wychowawczych dziecka oraz opracowywanie diagnozy dziecka. Ochrona podopiecznych przed demoralizacją i uzależnieniem poprzez prowadzenie zajęć profilaktycznych. Opracowywanie planów pracy i funkcjonowania Świetlicy. Prowadzenie obowiązującej dokumentacji pracy. Sporządzanie sprawozdań dotyczących działalności świetlicy. Systematyczna współpraca z rodzicami, nauczycielami oraz innymi specjalistami w celu organizowania właściwej opieki i pomocy w rozwiązywaniu problemów. Tworzenie naturalnej sieci wsparcia poprzez angażowanie do współpracy najbliższego otoczenia.

Godziny pracy: 13.00 – 19.00

telefon. 746640860 lub 746640885

email: kadry@mops.walbrzych.pl

Lokalna współpraca… spotkania na dzielnicach

30 maja 2019

28 i 29 maja 2019 roku odbyły się ostatnie warsztaty edukacyjno – informacyjne „Lokalna współpraca – to się opłaca!” objęte honorowym patronatem Prezydenta Miasta Wałbrzycha dr Romana Szełemeja. Warsztaty odbywały się w sali konferencyjnej w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wałbrzychu i prowadzone były przez doświadczonych specjalistów Działu Profilaktyki w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Na spotkania zaproszenie zostali przedstawiciele tzw. „wielkiej piątki” czyli instytucji realizujących pośrednio i bezpośrednio zadania wynikające z ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie i ochrony ofiar przemocy w rodzinie – pracownicy socjalni, policjanci, pedagodzy szkolni, przedstawiciele służby zdrowia i Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, ale i asystenci rodziny, kuratorzy sądowi, strażnicy miejscy, pracownicy Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej i pracownicy Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia.

Współpraca pomiędzy podmiotami pomocowymi, zwłaszcza w wymiarze lokalnym, jest niezmiernie ważna dla szybkości i jakości udzielanego wsparcia. Udział w spotkaniu „Lokalna współpraca – to się opłaca!” ma na celu poszerzenie i nawiązanie współpracy pomiędzy uczestniczącymi w spotkaniu instytucjami oraz podniesienie kompetencji z zakresu procedury Niebieskiej Karty, procedury związanej z interwencyjnym zabezpieczeniem dziecka i pierwszego kontaktu z osobą doświadczającą przemocy.

Warsztaty były preludium do rozpoczynających się w czerwcu spotkaniach na dzielnicach, podczas których będziemy wypracowywać procedury, cele i zdania, które ułatwią współpracę poszczególnym instytucjom na poziomie lokalnym oraz pozwolą na realizację wspólnych działań na rzecz mieszkańców Wałbrzycha w zakresie przeciwdziałania problemom społecznym (m. in przemocy i uzależnieniom).

“Czy nas tam mogło zabraknąć?” Szukamy rodzin wspierających

29 maja 2019

W dniu 25.05.2019 r. asystenci rodzin z Działu Wspierania Rodziny wraz z pracownikami Działu Pieczy Zastępczej oraz pracownikami Działu Profilaktyki uczestniczyli w Dniach Wałbrzycha. Asystenci rodzin rozdawali ulotki zachęcające mieszkańców Wałbrzycha do pozostania rodziną wspierającą.

Wielkość czcionki
Kontrast