Nawet 25 000 zł na wymianę pieca!

18 grudnia 2018

Serdecznie zapraszamy na spotkanie informacyjne dotyczące możliwości dofinansowania wymiany systemu grzewczego. 

Czwartek, 20 grudnia, godzina 16:30. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Jana Kilińskiego 1 Czwartek, 20 grudnia, godzina 16:30. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Jana Kilińskiego 1

Zgłoś udział w projekcie wspieranym przez Unię Europejską i zwiększ swoją szansę na dofinansowanie systemu grzewczego. Mieszkańcy lokali mieszkalnych w budynku wielorodzinnym będą mogli otrzymać do 10 000 zł dotacji, w przypadku domu jednorodzinnego nawet 25 000 zł. Dotyczy to  modernizacji systemów grzewczych, np. wymiany kotła czy instalacji grzewczej. Te duże pieniądze ogranicza 70-procentowy limit wydatków poniesionych na inwestycję. Najpierw jednak trzeba się trochę postarać.

Pierwszym krokiem jest przygotowanie wspólnego wniosku o dotację z UE na wymianę kotłów opalanych węglem lub koksem na przyjazne dla środowisku źródła ciepła. Nad takim wnioskiem pracuje Wałbrzych i inne gminy Aglomeracji Wałbrzyskiej, w czym nieodzowny jest udział mieszkańców. Aby wniosek gmin był optymalny, potrzebne są wstępne deklaracje udziału w projekcie. Zgłaszanie tych deklaracji przez  mieszkańców jest warunkiem koniecznym w realizacji projektu na terenie gminy.

Deklarację udziału w projekcie można złożyć za pośrednictwem internetu korzystając z adresu: Otworzy się w nowym okniehttp://walbrzych.badanie.net/ lub w wersji papierowej na formularzu zgłoszenia. Najpierw należy uzyskać hasło, które udostępni Zuzanna Żołnierczyk, pracownik Biura Ochrony Środowiska, Gospodarki Wodnej, Rolnictwa i Leśnictwa Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu, ul. Matejki 2 pok. 8, tel. 74 6488 548, e-mail: Otworzy się w nowym okniez.zolnierczyk@um.walbrzych.pl

Formularz drukowany zgłoszenia dostępny jest w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu, ul. Sienkiewicza 6-8.
Wstępne deklaracja udziału w projekcie można będzie składać w terminie do 31.12.2018 r.

Złożenie deklaracji nie gwarantuje uzyskania dotacji, ale osoby, które rzetelnie wypełnią deklaracje mogą liczyć na preferencje w  sytuacji uzyskania przez projekt dofinansowania ze środków Unii Europejskie.
Przed wypełnieniem zgłoszenia należy uważne zapoznać się z instrukcjami wypełniania.

W przypadku pytań, należy się skontaktować z Zuzanną Żołnierczyk, tel. 74 64 88 548, e-mail: z.zolnierczyk@um.walbrzych.pl, w godz. 7.30 – 15.30 (Po, Śr, Cz), 7.30-16.30 (Wt), 7.30-14.30 (Pt).

Przewidujemy organizację spotkań w celu ułatwienia Państwu wypełniania zgłoszeń. O terminach spotkań będziemy informować odrębnym komunikatem.

Klub Seniora „Wisienki” – Mikołaj

12 grudnia 2018

5 grudnia dzieci ze wszystkich naszych świetlic wzięły udział w zabawie mikołajkowej zorganizowanej przez Klub Seniora „Wisienki”. Gość specjalny – Święty Mikołaj – tańczył i śpiewał razem z dziećmi, którym przez cały czas towarzyszyli seniorzy. Każdy uczestnik miał okazję sprawdzić się w roli pomocnika Mikołaja, odbyć podróż saniami i przywitać się z reniferami. Odbyły się również konkursy wiedzy o św. Mikołaju i zwyczajach świątecznych. Wykonano wspólne pamiątkowe zdjęcia, a na zakończenie zabawy dzieci otrzymały słodki poczęstunek.

Zabawa andrzejkowa dla dzieci

11 grudnia 2018

W dniu 29.11.2018 roku W siedzibie Centrum Aktywności Lokalnej odbyła się zabawa andrzejkowa dla dzieci. Organizatorem imprezy był Dział Wspierania Rodziny, Dział Pieczy Zastępczej oraz świetlice środowiskowe z dzielnicy Śródmieścia i Podgórza. Zabawa obfitowała w liczne konkursy i nagrody.

Sesja do kalendarza Partnerstwa Lokalnego Epicentrum

10 grudnia 2018

W ramach aktywności Partnerstwa Lokalnego Epicentrum, działającego na rzecz mieszkańców dzielnicy Śródmieście, przygotowujemy sesję do kalendarza na 2019 r. Społeczność lokalna, świetlica środowiskowa, seniorzy – będą mieli swoją kartkę w kalendarzu, który otrzymają podczas spotkania wigilijnego.

Podsumowanie kampanii WIDZĘ, SŁYSZĘ, REAGUJĘ i kampania BIAŁA WSTĄŻKA

10 grudnia 2018

W ramach obchodów 16 dni przeciwdziałania przemocy wobec kobiet,Dział Profilaktyki Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wałbrzychu, zorganizował, we współpracy z Magdaleną Siwińską z Działu Wspierania Rodziny, warsztaty z samoobrony dla kobiet. Odbyło się 5 warsztatów dla 40 kobiet i 10 seniorów. Warsztaty odbywały się od 28 listopada do 6 grudnia w Centrum Aktywności Lokalnej. 8 grudnia w Centrum Handlowym Galeria Victoria odbyło się podsumowanie kampanii „Widzę, Słyszę, Reaguję” połączone z Kampanią „ Biała Wstążka”. Przedstawiciele instytucji pomocowych tj. Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej (Dział Profilaktyki i Dział Wspierania Rodziny), Straży Miejskiej, Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia i Kongresu Kobiet,rozdawali klientom Galerii silikonowe bransoletki z hasłami antyprzemocowymi oraz naklejki. Wałbrzyszanie mogli skorzystać z punktu konsultacyjnego, w którym specjaliści Działu Profilaktyki udzielali wyczerpujących porad i wręczali materiały informacyjno –edukacyjne. W tym samym punkcie dzieci i młodzież mogły wziąć udział w konkursie profilaktycznym i otrzymać atrakcyjne nagrody.

Zadaniem kampanii było wzmocnienie świadomości u jak najszerszej grupy odbiorców na przemoc oraz zbudować większą motywację do właściwego reagowania w sytuacji jej wystąpienia.

 

„Nasze Dzieci” – zamek książ

10 grudnia 2018

W dniu 09.12.2018r. najmłodsi uczestnicy projektu wzięli udział w bajkowym zwiedzaniu zamku „Książ” w poszukiwaniu św. Mikołaja. Dzieci uczestniczyły w grach, zabawach i konkursach oraz spotkały się z Mikołajem w świątecznej oprawie komnat zamkowych. Każde z dzieci otrzymało mikołajkowy upominek.

„Nasze dzieci” – Stara Kopalnia

7 grudnia 2018

W dniu 06.12.2018r. dzieci uczestniczące w projekcie „Nasze dzieci” w ramach warsztatów socjoterapeutycznych wzięły udział w wędrówce po „Starej Kopalni”. Po mikołajkowym zwiedzaniu podziemia, maszynowni oraz kuźni dzieci wspólnie dekorowały ozdoby świąteczne w Centrum Ceramiki Unikatowej.

Wielkość czcionki
Kontrast