Ważne – działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych

23 marca 2020

W nawiązaniu do polecenia Wojewody Dolnośląskiego z dnia 13 marca 2020 r. informujemy, iż czasowo ogranicza się działalność placówek opiekuńczo– wychowawczych w zakresie:

 • zakaz opuszczania terenu placówki przez wychowanków, za wyjątkiem sytuacji zdrowotnych wymagających konsultacji medycznych,

 • zakaz odwiedzin w placówkach opiekuńczo – wychowawczych,

 • zakaz urlopowań wychowanków,

w terminie od 12 marca do 25 marca 2020 r.

POMOC OSOBOM POKRZYWDZONYM PRZESTĘPSTWEM

6 kwietnia 2020

Bezpłatna pomoc dla osób pokrzywdzonych przestępstwem, świadków i osób im najbliższych świadczona przez Okręgowy Ośrodek Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem w Kłodzku wraz Lokalnymi Punktami w Ząbkowicach Ślaskich, Bielawie, Wałbrzychu, Świebodzicach i Boguszowie Gorcach współfinansowana jest ze środków Funduszu Sprawiedliwości, których dysponentem jest Minister Sprawiedliwości na lata 2019 -2021.
Dla kogo:
1. Osoby pokrzywdzone przestępstwem i bliscy tych osób, dotyczy każdego rodzaju przestępstwa karnego, w tym przemocy w rodzinie, niealimentacji, wypadków komunikacyjnych, podbić, przestępstw seksualnych, oszustw i innych. Co do zasady pomocy nie udziela się jeżeli od czasu popełnienia przestępstwa lub wystąpienia jego skutków upłynął okres dłuższy niż 5 lat. Jednak w uzasadnionych wypadkach pomoc może być udzielona także, jeżeli od czasu popełnienia przestępstwa minęło 5 lat – szczególnie, jeżeli następstwa przestępstwa są nadal odczuwalne (np. w wyniku przestępstwa seksualnego lub wypadku komunikacyjnego).
2. Świadkom przestępstw i osobom im najbliższym, dotyczy zarówno osób, które zostały wezwane w charakterze świadka przez prokuratora, policję lub sąd w charakterze świadka, jak i osób które nie posiadają takiego wezwania, a były świadkami przestępstwa i z tego powodu potrzebują wsparcia i porady.
Jaki cel:
Pomoc świadczona ze strony Okręgowego Ośrodka i Lokalnych Punktów ma na celu łagodzenie skutków przestępstwa (skutków psychologicznych, materialnych, społecznych), ochronę przed wtórną wiktymizacją, pomoc w trakcie procedur prawnych, oraz inne. Ośrodek wraz z Lokalnymi Punktami podejmuje współpracę z organami ścigania, wymiarem sprawiedliwości, pomocą społeczną i innymi instytucjami.
Pomoc jest świadczona bez względu na miejsce zamieszkania pokrzywdzonego, bez względu na kryterium dochodowe, w oparciu o opinie specjalistów.
Pomoc świadczona dla osób pokrzywdzonych przestępstwem i osób im najbliższym:
• udzielanie pomocy prawnej, w tym mediacje;
• pomoc psychologiczną i psychiatryczną;
• finansowanie kosztów świadczeń zdrowotnych, zakupu lekarstw i wyrobów medycznych;
• finansowanie kosztów związanych z kształceniem w szkołach, przedszkolach, w żłóbkach i klubach dziecięcych prowadzonych przez gminy;
• finansowanie szkoleń i kursów podnoszących kwalifikacje zawodowe;
• pokrywanie kosztów zakwaterowania, dopłat do czynszu i opłat za media;
• pokrywanie kosztów żywności, zakupu odzieży, obuwia i środków czystości. 
Pomoc świadczona dla świadków przestępstw i osób im najbliższym:
• pomoc psychologiczna

Gdzie szukać pomocy:
OKRĘGOWY OŚRODEK POMOCY DLA OSÓB
POKRZYWDZONYCH PRZESTĘPSTWEM W KŁODZKU
Adres: 57-300 Kłodzko, ul. Okrzei 11/2
Telefon: +48 517 601 656
E-mail: klodzko@pomoc-pokrzywdzonym.pl
Godziny otwarcia:
poniedziałki:  8:00-18:00, wtorki:  8:00-16:00, środy: 10:00-20:00, czwartki: 10:00-20:00, piątki: 8:00-16:00, soboty: 8:00-12:00, niedziele: nieczynne

LOKALNY PUNKT POMOCY OSOBOM POKRZYWDZONYM
PRZESTĘPSTWEM W WAŁBRZYCHU
Adres: 58-304 Wałbrzych, ul. Ogrodowa 15D
Telefon: +48 517 592 784
E-mail: walbrzych@pomoc-pokrzywdzonym.pl
Godziny otwarcia:
poniedziałki: 12:00-16:00, wtorki: 8:00-16:00, środy: 12:00-16:00, czwartki: 08:00-16:00, piątki: 12:00-16:00, soboty: 4h dyżur telefoniczny, niedziele: nieczynne

LOKALNY PUNKT POMOCY OSOBOM POKRZYWDZONYM
PRZESTĘPSTWEM W BOGUSZOWIE GORCACH
Adres: 58-370 Boguszów Gorce, Plac Odrodzenia 9
Telefon: +48 509 005 093
E-mail: boguszow@pomoc-pokrzywdzonym.pl
Godziny otwarcia:
poniedziałki: 10:00-14:00, wtorki: 12:00-16:00, środy: 10:00-14:00, czwartki: 12:00-16:00, piątki: 10:00-14:00, soboty: 4h dyżur telefoniczny, niedziele: nieczynne

LOKALNY PUNKT POMOCY OSOBOM POKRZYWDZONYM
PRZESTĘPSTWEM W ŚWIEBODZICACH
Adres: 58-160 Świebodzice, ul. Henryka Sienkiewicza 43A
Telefon: +48 513 856 116
E-mail: swiebodzice@pomoc-pokrzywdzonym.pl
Godziny otwarcia:
poniedziałki: 10:00-14:00 , wtorki: 10:00-14:00, środy: 10:00-14:00 , czwartki: 10:00-14:00 , piątki: 10:00-14:00, soboty: 4h dyżur telefoniczny, niedziele: nieczynne

LOKALNY PUNKT POMOCY OSOBOM POKRZYWDZONYM
PRZESTĘPSTWEM W ZĄBKOWICACH ŚLĄSKICH
Adres: 57-200 Ząbkowice Śląskie, ul. Dolnośląska 18
Telefon: +48 517 932 524
E-mail: zabkowice@pomoc-pokrzywdzonym.pl
Godziny otwarcia:
poniedziałki: 8:00-12:00, wtorki: 9:00-14:30, środy: 10:00-14:00, czwartki: 8:00-14:30 , piątki: 10:00-14:00, soboty: 4h dyżur telefoniczny, niedziele: nieczynne

LOKALNY PUNKT POMOCY OSOBOM POKRZYWDZONYM
PRZESTĘPSTWEM W BIELAWIE
Adres: 58-260 Bielawa, ul. Wolności 24
Telefon: +48 509 281 371
E-mail: dzierzoniow@pomoc-pokrzywdzonym.pl
Godziny otwarcia:
poniedziałki: 9:00-13:00, wtorki: 9:00-13:00, środy: 9:00-13:00, czwartki: 9:00-13:00, piątki: 9:00-13:00, soboty: 4h dyżur telefoniczny, niedziele: nieczynne

Informacje dodatkowe:
Więcej informacji można znaleźć na stronie  https://www.pomoc-pokrzywdzonym.pl/
Całodobowa infolinia: +48 508 962 007

Uwaga !!!
Bezpłatne wsparcie prawnika, psychologa, psychiatry obecnie udzielane jest telefonicznie. Gwarantujemy pełną dyskrecje.
Tel: (do danego punktu)

Apel do mieszkańców Wałbrzycha

23 marca 2020

Zwracajmy uwagę na osoby starsze zamieszkujące w naszym otoczeniu!

Naszym sąsiadem może być senior, który boi się lub nie powinien teraz wychodzić!

Bądźmy wrażliwi na swoich sąsiadów – na osoby starsze samotne, z niepełnosprawnościami! Pomoc sąsiedzka jest teraz wyzwaniem i zadaniem dla wszystkich mieszkańców Wałbrzycha!

Jak możesz pomóc osobie bliskiej czy sąsiadowi, który jest objęty kwarantanną:

 • w miarę możliwości kontaktuj się przez telefon lub domofon, jeśli nie jest to możliwe

rozmawiaj zachowując odległość przynajmniej 2 metrów;

 • zrobione zakupy zostaw na wycieraczce i powiadom o ich dostarczeniu unikając bezpośredniego kontaktu;

 • weź na przechowanie psa, w razie wyprowadzania zwierzęcia od osoby objętej kwarantanną używaj rękawiczek jednorazowych, zdezynfekuj smycz, ewentualnie trzymaj smycz zwierzęcia u siebie w domu;

 • za zrobione zakupy rozliczaj się przelewem zamiast gotówką;

 • odbieraj leki z apteki poprzez e-receptę (po otrzymaniu upoważnienia na Internetowym Koncie Pacjenta);

 • wyrzucaj śmieci zabezpieczone w zamkniętym worku;

UŻYWAJ JEDNORAZOWYCH RĘKAWICZEK I KAŻDORAZOWO MYJ I/LUB DEZYNFEKUJ RĘCE !!!

UWAGA!!!

18 marca 2020

Informujemy, że magazyn żywności prowadzony przez Polski Komitet Pomocy Społecznej Zarząd Rejonowy w Wałbrzychu został zamknięty od dnia 16.03.2020 do odwołania.

Informacja o sposobie załatwiania spraw

16 marca 2020

Wnioski o przyznanie świadczeń można składać:

 • poprzez Epuap – dot. świadczeń rodzinnych, z funduszu alimentacyjnego, 300+, dodatków mieszkaniowych i energetycznych
 • poprzez Empatia – dot. wniosku o udzielenie pomocy społecznej, 500 +, 300+, świadczenia rodzinne
 • poprzez ZUS – dot. 300+, 500+
 • poprzez Banki- dot. 300+, 500+
 • poprzez System Obsługi wsparcia PFRON- (na stronie PEFRON (mając profil zaufany) na platformie System obsługi wsparcia)
 • wnioski na „Aktywny samorząd” MODUŁ I i II
 • wnioski o przedmioty ortopedyczne
 • wnioski  na turnusy rehabilitacyjne

W przypadku pytań prosimy o kontakt telefoniczny.

Koronawirus SARS-CoV-2- zalecane środki ostrożności

16 marca 2020

Apelujemy:

 • o ograniczenie wizyt w MOPS do niezbędnego minimum
 • załatwianie spraw telefonicznie lub w formie elektronicznej

Przypominamy o zaleceniach sanitarnych:

 • o częstym myciu rąk wodą z mydłem lub ich dezynfekowaniu!
 • unikaniu dotykania oczu, nosa i ust! – dotykanie zanieczyszczonymi rękami może spowodować przeniesienie się wirusa z powierzchni na siebie,
 • regularnym myciu i dezynfekowaniu powierzchni dotykowych, w tym telefonów komórkowych,
 • zachowaniu bezpiecznej odległości od rozmówcy – co najmniej 1-1,5 metra!
 • stosowaniu zasad ochrony podczas kichania i kaszlu – zakrywaniu nosa i ust zgiętym łokciem lub chusteczką, którą jak najszybciej należy wyrzucić, a ręce umyć lub zdezynfekować,
 • zdrowym odżywianiu i nawadnianiu organizmu – jedzeniu warzyw i owoców oraz piciu ok. 2 litrów płynów.

Unikajmy:

 • zatłoczonych miejsc publicznych!
 • bezwzględnie unikajmy kontaktu z osobami chorymi w szczególności ze strony układu oddechowego!

Pamiętajmy:

 • o samotnych osobach starszych i innych osobach o obniżonej odporności!
 • jeżeli nie musisz nie wychodź z domu!

Profesjonalne pomaganie nie może opierać się na intuicji i dobrych intencjach, a powinno być oparte na działaniu metodycznym, profesjonalnie przygotowanym i bezpiecznym. Działajmy z rozwagą i zachowaniem zalecanych środków ostrożności.

Odwołane spotkania, warsztaty grupowe

16 marca 2020

W związku z aktualną sytuacją epidemiologiczną odwołuje się wszystkie spotkania, warsztaty i terapie, oraz zajęcia prowadzone w MOPS do odwołania.

Informacja o wznowieniu spotkań zostanie ogłoszona na internetowej stronie MOPS.

UWAGA!!!

16 marca 2020

Z uwagi na zaistniałą sytuację związaną z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2, decyzją Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wałbrzychu, spotkania edukacyjne „Akademii Świadomości Społecznej” zostają zawieszone do odwołania

13 marca 2020

ZE WZGLĘDU NA BEZPIECZEŃSTWO ZDROWOTNE KLIENTÓW I PRACOWNIKÓW MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W WAŁBRZYCHU PROSIMY O SKŁADANIE WNIOSKÓW O USTALENIE PRAWA DO ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH, ALIMENTACYJNYCH I WYCHOWAWCZYCH (500+) ZA POŚREDNICTWEM KANAŁÓW INTERNETOWYCH TJ. E-PUAP, EMP@TIA, PUE ZUS I SYSTEMY BANKOWE.

Jednocześnie prosimy o ograniczenie osobistych wizyt w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Wałbrzychu i prosimy o załatwianie spraw urzędowych m.in. dostarczenie wymaganych dokumentów i zaświadczeń przez platformę usług elektronicznych e-PUAP.

ZAKAZ ODWIEDZIN WSZYSTKICH MIESZKAŃCÓW DOMÓW POMOCY SPOŁECZNEJ, CENTRUM WSPARCIA SOCJALNEGO, PLACÓWEK OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH W WAŁBRZYCHU!

11 marca 2020

W związku z zagrożeniem koronawirusem SARS-Cov-2 wywołującym chorobę COVID-19 został wprowadzony zakaz odwiedzin wszystkich mieszkańców domów pomocy społecznej oraz innych placówek, który obowiązuje do odwołania.

Od dnia 12 marca 2020 zamknięto także Placówki Wparcia Dziennego prowadzone przez Gminę Wałbrzych.

Warsztaty dla Rodziców

Warsztaty dla rodziców 5 marca 2020

Dział Wspierania Rodziny zaprasza na Warsztaty dla Rodziców.

Głównym celem warsztatów jest podniesienie kompetencji wychowawczych rodziców poprzez naukę budowania prawidłowych relacji z dzieckiem.

Przyjdź, poznaj, naucz się i bądź ważny dla swojego dziecka.

Serdecznie zapraszamy.

Warsztaty dla rodziców
Wielkość czcionki
Kontrast
Skip to content