Ogłoszenie o naborze uczestników do projektu “Aktywny start”

13 maja 2019

Od 1.06.2019 r. do 30.09.2020 r. Gmina Wałbrzych – Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Wałbrzychu rozpoczyna Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego na lata 20104-2020 pod nazwą „Aktywny start”.
Całkowita wartość projektu wynosi 1 704 523,30 zł w tym: kwota dofinansowania wynosi 1 441 523,30 zł , wkład własny Gminy wynosi 263.000,00 zł.
Projekt skierowany będzie do osób bezrobotnych, osób nieaktywnych zawodowo, w tym osób niepełnosprawnych korzystających z pomocy społecznej, a przede wszystkim młodych kobiet posiadających dzieci i sprawujących nad nimi opiekę, mające problemy wychowawcze, dotknięte problemami opiekuńczymi, które nie mogą podjąć zatrudnienia ze względu na wielodzietność, będące w wieku aktywności zawodowej.
Uczestnicy biorący udział w projekcie w zależności od sytuacji i statusu, będą mogli wziąć udział w działaniach o charakterze społecznym, edukacyjnym, zawodowym wdrażane przez KIS, oraz zdrowotnym, tj. skorzystać m.in. z następujących instrumentów:

 • z zakresu aktywizacji społecznej:
  • warsztaty „Trening umiejętności i kompetencji społecznych”,
  • grupy samopomocowe,
  • szkoła wychowania w rodzinie – akademia świadomego rodzica,
  • projektant czasu – warsztaty efektywnego zarządzania czasem,
  • poradnictwo psychologiczne,
  • poradnictwo doradcy ds. osób niepełnosprawnych,
  • indywidualne konsultacje pedagogiczne,
  • praca socjalna,
 • z zakresu aktywizacji zawodowej wdrażane przez Klub Integracji Społecznej:
  • 5 miesięczny staż zawodowy,
  • warsztaty z doradcą zawodowym,
  • kursy i szkolenia umożliwiające podniesienie kompetencji, kwalifikacji zawodowych lub umiejętności pożądanych na rynku pracy,
 • z zakresu aktywizacji edukacyjnej:
  • wsparcie brokera edukacyjnego
 • z zakresu aktywizacji zdrowotnej:
  • zajęcia ruchowe usprawniające psychoruchowo osoby niepełnosprawne.

Udział w projekcie pozwoli jego uczestnikom nabyć nowych umiejętności kompetencji społecznych i zawodowych, a w rezultacie zwiększyć aktywność społeczną poprzez zminimalizowanie barier utrudniających aktywizację. Podniesie poziom motywacji do podejmowania wysiłku na rzecz własnego rozwoju oraz samodzielności i odpowiedzialności za podejmowane własnych decyzji i efektywności w działaniu.
Działania o charakterze zawodowym pozwolą uczestnikowi projektu nabyć nowych kwalifikacji, doświadczeń oraz umiejętności poruszania się na rynku pracy, poszerzyć horyzonty zawodowe, a także wzmocnić w drodze do zmiany swojej sytuacji życiowej. Efektem będzie podjęcie zatrudnienia i uniezależnienie się od korzystania ze świadczeń pomocy społecznej.
Wymagane dokumenty można składać w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wałbrzychu przy ul. Kilińskiego 1.


Rekrutacja uczestników będzie prowadzona przez cały okres trwania projektu. Osoby zainteresowane udziałem w projekcie zapraszamy do kontaktu z pracownikami socjalnymi lub Biurem projektu pok. 304 w MOPS.
W przypadku pytań prosimy o kontakt telefoniczny pod nr 74 66 40 901
od poniedziałku do piątku w godz. od 7.30 do 15.30 .
Serdecznie zapraszamy!

Aktywny-Start-Plakat

Warsztaty poradnictwo zawodowe

9 maja 2019

W dniach 25 kwietnia i 8 maja 2019 r. w siedzibie Centrum Aktywności Lokalnej odbyły się warsztaty z zakresu poradnictwa zawodowego prowadzone przez asystenta rodziny z Działu Wspierania Rodziny Miejskiego Ośrodka Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wałbrzychu. Przeprowadzone spotkanie miało charakter warsztatowy, zajęcia odbywały się w grupach, wykonano testy podnoszące samoświadomość uczestniczek.

Uczestnicy uczyli się jak prawidłowo napisać cv , jak przygotować się do rozmowy kwalifikacyjnej. Podnieśli posiadane umiejętności społeczne, uczyli się pracy w grupach. Warsztaty cieszyły się dużym zainteresowaniem, uczestnicy wykazywali się dużym zaangażowaniem.

Działanie środowiskowe Góra Borowa

9 maja 2019

W dniu 2.05.2019r. w ramach cyklu działań “Zobacz jak leci życie bez sieci” odbyły się pierwsze działania środowiskowe, w ramach których pracownicy socjalni wraz z mieszkańcami dzielnicy Podgórze zdobyli górę Borową. Wyprawie towarzyszyło hasło przewodnie ” W realu może być pięknie”. Największą atrakcję dla najmłodszych uczestników wycieczki stanowiło towarzystwo psów ze schroniska dla zwierząt przy ul. Łokietka w Wałbrzychu. Działania miały na celu propagowanie aktywnego spędzania czasu wolnego zamiast życia w wirtualnym świecie. W czasie wycieczki poruszano tematy dotyczące zagrożeń wynikających z nieumiejętnego używania internetu, wspólnie wymyślano alternatywne formy spędzania czasu. Na szczycie góry dzieci zadbały o swoich czworonożnych towarzyszy. Psy zostały nakarmione i napojone. Podziwiano okolice z wieży widokowej. Następnie wspólnie przygotowano ognisko i upieczono kiełbaski. Pełni pozytywnej energii zakończyliśmy trasę z niecierpliwością oczekując na kolejne spotkanie.

Tworzenie kontraktu sąsiedzkiego mieszkańców ul. Przywodnej

29 kwietnia 2019

W dniu 27 kwietnia 2019r. podczas akcji „Czysty i zielony Wałbrzych” udział wzięli również mieszkańcy budynku przy ul. Przywodnej wspomagani przez pracowników Zespołu Pracy Socjalnej nr 1 wraz z Panią Dyrektor Magdaleną Stefańską, pracowników Fundacji Rozwoju Ekonomii Społecznej, Regionalnego Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych oraz radnych miejskich Pana Anatola Szpura oraz Pana Jacka Szwajgiera.

Po wytężonej pracy uczestnicy spotkali się, aby odpocząć przy drobnym poczęstunku, który przygotowali mieszkańcy. W trakcie spotkania lokatorzy budynku spisali umowę sąsiedzką, w której zawarli zasady wspólnego zamieszkiwania, swoje oczekiwania względem współlokatorów oraz deklarację przestrzegania przyjętych zasad. Wszyscy obecni złożyli na dokumencie uroczyście swoje podpisy przypieczętowując tym samym jego obowiązywanie. Całe spotkanie odbyło się w miłej i przyjacielskiej atmosferze, w trakcie wspólnej zabawy zorganizowano zawody sportowe, w których uczestniczyły również dzieci mieszkańców.

„Czysty i Zielony Wałbrzych” – My też sprzątaliśmy!

29 kwietnia 2019

Pracownicy ośrodka, jak co roku, wzięli udział w akcji „Czysty i Zielony Wałbrzych”. W dniach 26 i 27 kwietnia br. sprzątaliśmy, sadziliśmy drzewa i krzewy w każdej dzielnicy miasta. Pomimo niesprzyjających warunków atmosferycznych, pracowaliśmy wspólnie z mieszkańcami, byliśmy na Podgórzu – ul. Niepodległości, Starym Zdroju – ul. Przywodna, ul. Pocztowa, Nowym Mieście – Stadion, Pisakowej Górze – ul. Grota Roweckiego , ul. Ogrodowej, Białym Kamieniu, w Śródmieściu – ul. Kilińskiego, ul. Limanowskiego, Park Sobieskiego.

Wielkość czcionki
Kontrast