„Do serca przytul psa“ – projekt socjalny realizowany w Centrum Wsparcia Socjalnego

Od 10 maja do 5 czerwca br. na terenie Centrum Wsparcia Socjalnego realizowano projekt socjalny, którego celem było minimalizowanie wykluczenia społecznego seniorów przebywających
w schronisku dla bezdomnych poprzez udział w opiece nad zwierzętami.

W ramach działań projektowych przy współpracy z fizjoterapeutą i dogoterapeutą panią Anną Derej, zorganizowano zajęcia integracyjne z udziałem psa wspierającego “Elzy”. Pierwszy cykl zajęć odbył się na terenie Centrum Wsparcia Socjalnego i miał charakter zapoznawczo – informacyjny, jego celem było przedstawienie założeń projektu oraz oswojenie się z psem. Drugi cykl warsztatów to zajęcia praktyczne, podczas których bezdomni seniorzy przy wsparciu pracowników socjalnych oraz pani Anny Derej, wykonywali zabawki dla czworonogów ze sznurów, które wykorzystane zostały w zabawie z czworonogiem.

Dzięki uprzejmości Dyrekcji Domu Pomocy Społecznej w Wałbrzychu prowadzonego przez Zgromadzenie Sióstr Franciszkanek Maryi bezdomni seniorzy skorzystali z transportu samochodem, przystosowanym do przewozu osób niepełnosprawnych.

Podczas projektu zorganizowano wyjazd do schroniska dla zwierząt w Wałbrzychu, w czasie którego bezdomni seniorzy zaopiekowali się czworonogami przekazując na ręce opiekuna schroniska wykonane własnoręcznie zabawki, jak również karmę dla zwierząt zakupioną ze zbiórki zorganizowanej przez jednego z uczestników projektu. Seniorzy zapoznali się z podopiecznymi schroniska mogli przytulić, zatroszczyć się o kilka psów i kotów, oraz dowiedzieć się, jak prawidłowo i bezpiecznie “rozmawiać” z psem czy kotem. Zajęcia cieszyły się dużym zainteresowaniem.

Celem projektu była zmiana postaw bezdomnych seniorów z biernej na aktywną, rozbudzenie zainteresowań, integracja, poprawa samopoczucia, nawiązanie relacji interpersonalnych z innymi.

Realizatorzy projektu: Agnieszka Kalicka, specjalista pracy socjalnej MOPS; Joanna Toman, pracownik socjalny Domu Pomocy Społecznej prowadzonego przez Zgromadzenie Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi.

Skip to content