“Dobry Start” – wyprawka szkolna dla ucznia

Świadczenie „Dobry Start” dla każdego uczącego się dziecka wynosi 300 złotych raz w roku.

We wniosku wpisujemy tylko dzieci, które się uczą!!!

Dla kogo wsparcie?

Świadczenie “Dobry Start” przysługuje raz w roku na rozpoczynające rok szkolny dzieci do ukończenia 20 roku życia. Dzieci niepełnosprawne uczące się w szkole otrzymają je do ukończenia przez nie 24 roku życia. Co ważne, wszystkie rodziny będą mogły liczyć na wsparcie niezależnie od posiadanego dochodu.

Świadczenie nie przysługuje na dzieci uczęszczające do przedszkola oraz dzieci realizujące roczne przygotowania przedszkolne w tzw. zerówce w przedszkolu lub szkole.

Jak dostać świadczenie “Dobry Start”?

Aby otrzymać wsparcie, należy złożyć wniosek. Może to zrobić mama lub tata dziecka, opiekun prawny lub opiekun faktyczny dziecka, a w przypadku dzieci przebywających w pieczy zastępczej – rodzic zastępczy, osoba prowadząca rodzinny dom dziecka lub dyrektor placówki opiekuńczo-wychowawczej.

Kiedy złożyć wniosek?

Wniosek – można składać już od 1 lipca online przez portal Emp@tia oraz przez bankowość elektroniczną, a od 1 sierpnia drogą tradycyjną (papierową).

Ważne! Wniosek należy złożyć do 30 listopada.

Gdzie złożyć wniosek?

 Wnioski o w/w świadczenia:

  • można złożyć samodzielnie i bez kolejki za pośrednictwem: bankowości elektronicznej lub portalu Emp@tia
  • w Biurze Obsługi Klienta Działu Świadczeń Rodzinnych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wałbrzychu, przy ul. Limanowskiego 9, pok. nr 4 (parter)
  • w Biurze Obsługi Klienta Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wałbrzychu ul. Kilińskiego 1

Kiedy rodzina otrzyma pomoc?

W przypadku wniosków złożonych w lipcu i sierpniu, rodziny wyprawkę otrzymają nie później niż 30 września. W przypadku wniosków złożonych w kolejnych miesiącach gminy będą miały maksymalnie 2 miesiące od dnia złożenia wniosku na jego rozpatrzenie i wypłatę świadczenia.

Ważne! Złożenie wniosku o świadczenie “Dobry Start” w lipcu i sierpniu to gwarancja wypłaty świadczenia nie później niż  do 30 września.

Uproszczona procedura

W celu usprawnienia i przyspieszenia procesu przyznawania wyprawki szkolnej zrezygnowano z konieczności wydania i doręczenia decyzji administracyjnej – decyzje będą wydawane jedynie w przypadku odmowy przyznania świadczenia, a także w sprawach nienależnie pobranych świadczeń.

Jeżeli wnioskodawca wskaże we wniosku adres poczty elektronicznej – to otrzyma on informację o przyznaniu świadczenia dobry start na wskazany przez niego adres mailowy.

1. WZÓR WNIOSKU O ŚWIADCZENIE DOBRY START

2. ZAŁĄCZNIK DO WNIOSKU

Skip to content