DOSTARCZANIE CIEPŁEGO POSIŁKU OSOBOM W KWARANTANNIE

Informacja dla osób przebywających w kwarantannie!

Osoby przebywające w kwarantannie, które osiągają dochody nieprzekraczające 150% kryterium dochodowego z ustawy o pomocy społecznej, tj. 1 051 zł w przypadku osoby samotnie gospodarującej oraz  w przypadku osoby w rodzinie 792 zł, mają możliwość skorzystania z pomocy   w postaci jednego ciepłego posiłku zgodnie z art. 48b ust 2, ustawy o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 r.

Jeżeli potrzebujesz takiej pomocy:

  • zgłoś telefoniczne wniosek z prośbą o otrzymanie pomocy do tut. Ośrodka nr. tel. 746640841

  • pomoc udzielana jest na podstawie wywiadu środowiskowego
  • dane będą pozyskiwane przez pracowników socjalnych za pośrednictwem telefonu lub innych dostępnych środków komunikacji elektronicznej

Skip to content