Dział Profilaktyki – debata 30 stycznia 2018

30 stycznia 2018 r. odbyła się debata „Porozmawiajmy o profilaktyce uzależnień i przemocy wśród dzieci i młodzieży” organizowana przez Dział Profilaktyki Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej. Do uczestnictwa w debacie zostali zaproszeni: Zastępca Prezydenta Miasta Wałbrzycha Pan Zygmunt Nowaczyk, Dyrektorzy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, przedstawiciele Biura Edukacji i Wychowania Urzędu Miasta, Biura Zdrowia i Spraw Społecznych, Dyrektor Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej, Komendant Miejski Policji, przedstawiciel Straży Miejskiej, Kierownik Zespołu Placówek Wsparcia dziennego oraz, przede wszystkim, Dyrektorzy i Pedagodzy wałbrzyskich szkół i przedszkoli.

Celem spotkania było zaprezentowanie wyników pracy Działu Profilaktyki w obszarze prowadzonych warsztatów w szkołach na przestrzeni czterech lat; w części wykładowej – przekazanie elementarnej wiedzy z zakresu profilaktyki uniwersalnej, selektywnej i wskazującej oraz strategii, jako narzędzi i metod w pracy z dziećmi i młodzieżą oraz wypracowania wspólnej przestrzeni do współpracy. W trakcie trwania debaty przedstawiciele wałbrzyskich szkół opowiadali o swoich potrzebach i trudnościach, z jakimi się borykają. Wspólnym mianownikiem wszystkich instytucji jest potrzeba organizowania spotkań edukacyjnych i roboczych, na których będą omawiane bieżące potrzeby, dokonywane próby rozwiązywania problemów oraz wzajemna edukacja.

Skip to content