Działania profilaktyczne kierowane do dzieci

17 czerwca 2019 roku, na terenie Publicznej Szkoły Podstawowej nr 5, w ramach działań środowiskowych Zespołu Pracy Socjalnej nr 4, pracownicy Działu Profilaktyki realizowali działania profilaktyczne kierowane do dzieci. Odbyły się konsultacje indywidualne, krótkie pogadanki edukacyjne, szybkie konkursy w temacie uzależnień i przemocy, za które można było otrzymać nagrodę. Nie zabrakło informacji z zakresu dopalaczy i cyberprzemocy. Działania były również znakomitą okazją do promocji kampanii i konkursu „ Uzależnieni od życia”. Głównym zadaniem specjalistów działu jest informowanie i edukowanie dzieci i młodzież z wałbrzyskich szkół w zakresie profilaktyki uniwersalnej o szkodliwości substancji psychoaktywnych oraz o przemocy, a imprezy plenerowe, festyny, pikniki są dobrym miejscem, aby oprócz zabawy, przemycić nieco edukacji i promocji zdrowego stylu życia.

Skip to content