Działania w ramach projektu

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Wałbrzychu realizuje projekt ze środków Unii Europejskiej pn. ” Nasze dzieci”.  Projekt będzie realizowany przez 2 lata, obejmuje 200 osób podzielonych na 4 tury- po 50 osób każda. W ramach projektu realizowane są działania między innymi z zakresu indywidualnych zajęć z rehabilitantem, warsztaty z terapeutą uzależnień, zajęcia z pedagogiem oraz zajęcia socjoterapeutyczne.

 

Zajęcia z rehabilitantem (dzieci do 15 r.ż)

 

 

 

Zajęcia z terapeutą uzależnień (młodzież 15-17 lat)

 

 

 

Zajęcia z zakresu terapii pedagogicznej (dzieci do 15 r.ż)

 

 

 

Zajęcia socjoterapeutyczne (dzieci do 15 r.ż)

Skip to content