Ferie zimowe z MOPS
WARSZTATY ARTYSTYCZNE
dla dzieci w wieku 7-12 lat w
CAL:

CZWARTEK 31.01.2019r.
WTOREK 05.02.2019r. godz.13.00 – 15.00
CZWARTEK 07.02.2019r.
godz.13.00 – 15.00

ZAJĘCIA RELAKSACYJNE dla rodziców z dziećmi w CIR
(1 rodzic + 1 dziecko):

PONIEDZIAŁEK 04.01.2019r.
PIĄTEK 08.01.2019r.
godz. 13.00 – 15.00

POGADANKA Z ZAKRESU PROFILAKTYKI ZABURZEŃ ODŻYWIANIA
dla młodzieży w wieku 13-16 lat w CAL:

PIĄTEK 01.02.2019r.
godz. 13.00 – 15.00

Zapraszają Dział Wspierania Rodziny i Dział Profilaktyki
Skip to content