FreD goes net

MOPS od września 2017r. jest realizatorem programu „FreD goes net”, który jest projektem wczesnej, krótkiej interwencji wobec młodych osób, które mają problemy w związku z użyciem narkotyków lub alkoholu.

Celem programu jest jak najwcześniejsze dotarcie z wczesną interwencją do osób młodych. Kluczem do osiągnięcia tego celu jest budowa struktur współpracy między policją, wymiarem sprawiedliwości, szkołami, placówkami zdrowia i organizacjami pozarządowymi.

tel.: 885 37 00 11

Skip to content