I WARSZTATY Z CYKLU: „POKOLENIE FACEBOOKA”

Zespół Szkół nr 5 w Wałbrzychu, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej oraz Komenda Miejska Policji w Wałbrzychu zapraszają do udziału w warsztatach z cyklu „POKOLENIE FACEBOOKA”, pod honorowym patronatem Prezydenta Miasta Wałbrzycha, dra Romana Szełemeja. Warsztaty odbędą się 5 czerwca 2016 roku w Zespole Szkół Nr 5 w Wałbrzychu.

Celem warsztatów będzie dialog dzieci i młodzieży na temat tolerancji, antydyskryminacji oraz przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu. Warsztaty poświęcone innowacyjności i kreatywności, skierowane są do uczestników w celu pobudzenia ich własnego sposobu patrzenia na podane zagadnienia.

Studenci PWSZ im. A. Silesiusa w Wałbrzychu – podczas warsztatów będą pełnić role moderatorów. To właśnie oni wprowadzą w tematykę, zapoznają uczestników z najważniejszymi definicjami i zagadnieniami. Zostaną omówione kwestie dotyczące mowy nienawiści, przejawów dyskryminacji, nietolerancji i wykluczenia, z jakimi spotyka się młodzież zarówno w świecie realnym, jak i tym wirtualnym oraz umiejętności identyfikowania ich przez uczestników warsztatów.

W trakcie dyskusji zastanowimy się nad możliwościami konstruktywnego reagowania na przejawy dyskryminacji, wykluczenia, nietolerancji, zastanowimy się również nad sposobami rozwiązywania konfliktów, które mogą powstawać na ich tle.

Każda grupa sporządzi kolaż – mapę myśli, która będzie obrazować najważniejsze pojęcia i treści, pojawiające się w trakcie dyskusji.

Zapraszamy 10 osobowe zespoły uczniów do udziału w warsztatach, zachęcając do dyskusji.

Wypracowane mapy myśli, wnioski zostaną zaprezentowane i przedstawione przez uczestników warsztatów na II Konferencji Pokolenie Facebooka w październiku 2017 roku w Auditorium Novum PWSZ AS w Wałbrzychu.

Skip to content