Kampania „16 dni przeciwdziałania przemocy”

16 dni przeciw przemocy ze względu na Płeć to międzynarodowa kampania, poświęcona wspieraniu i koordynacji pracy mającej na celu zlikwidowanie przemocy ze względu na płeć na poziomie lokalnym, państwowym i międzynarodowym. Wybrano dni pomiędzy 25 listopada tj. Międzynarodowym Dniem Przeciw Przemocy Wobec Kobiet a 10 grudnia -Międzynarodowym Dniem Praw Człowieka, aby symbolicznie zaznaczyć związek pomiędzy przemocą wobec kobiet a naruszaniem praw człowieka i by podkreślić, iż przemoc wobec kobiet jest pogwałceniem praw człowieka.

Wspólnym celem osób i organizacji z całego świata, zaangażowanych w Kampanię 16 Dni Akcji, jest wyeliminowanie wszelkich form przemocy wobec kobiet poprzez:

rozwój świadomości, iż przemoc ze względu na płeć stanowi pogwałcenie praw człowieka,

wzmocnienie lokalnych struktur przeciwdziałających przemocy wobec kobiet,

budowanie powiązań pomiędzy lokalnymi i międzynarodowymi inicjatywami na rzecz powstrzymania przemocy wobec kobiet,

zastosowanie metod pozwalających na rozwijanie i odkrywanie nowych i skutecznych strategii,

wzmacnianie solidarności kobiet na całym świecie, organizujących się by przeciwdziałać przemocy wobec kobiet,

tworzenie narzędzi nacisku na rządy, aby wywiązały się z obietnic powstrzymania przemocy wobec kobiet.

Dział Profilaktyki w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej pomaga osobom dotkniętym przemocą bez względu na płeć.

Jeżeli jesteś taką osobą, lub znasz kogoś, kto doświadcza przemocy, skontaktuj się z nami:

74 645 86 55, 74 645 86 59, 74 66 49 470, 74 66 49 471

dp@mops.walbrzych.pl

Skip to content