KAMPANIA ŁAWKOWA

Od 15 czerwca 2018 roku, realizowana jest druga edycja Kampanii Ławkowej. W kampanii wzięły udział dzieci z Zespołu Placówek Wsparcia Dziennego, które rozwieszały zalaminowane, antyprzemocowe hasła na ławkach. W tej edycji kampania rozszerzyła swój zasięg i, oprócz Rynku, Placu Magistrackiego i Parku Sobieskiego, hasła pojawiły się na Piaskowej Górze w Parku Sybiraków, na przystanku autobusowym przy ul. Głównej i przy centrum handlowym Manhattan. Celem Kampanii Ławkowej jest uwrażliwianie mieszkańców Wałbrzycha na zjawisko przemocy w rodzinie, a hasła wymyślane przez dzieci mają dodatkowy wydźwięk emocjonalny.

Skip to content