KAMPANIA ŁAWKOWA !!!

Od 18 maja do 5 lipca 2020 roku, Dział Profilaktyki Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wałbrzychu, po raz kolejny zamieścił zalaminowane hasła antyprzemocowe Kampanii Ławkowej. Hasła tworzone przez wychowanków Placówek Wsparcia Dziennego można zobaczyć na ławkach w Rynku i Placu Magistrackim. Kampania ma mają na celu uwrażliwiać mieszkańców Wałbrzycha na zjawisko przemocy domowej.

Z uwagi na sytuację pandemii, która zmusiła wszystkich do pozostania w domu, tym bardziej jesteśmy w obowiązku przypominać o tym, że na przemoc należy bezwzględnie reagować i nie być wobec niej obojętnym, jeśli tylko posiadamy wiedzę o jej występowaniu.

Kampania Ławkowa jest realizowana od 2016 roku i na stałe wpisana jest w zadania Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie.

Skip to content