Klub Integracji Społecznej

Od czerwca do grudnia 2021 roku rozpoczęto nową edycję zajęć w Klubie Integracji Społecznej przy ul. Mickiewicza 26 w Wałbrzychu. Wsparcie aktywizacyjne w formie warsztatów, szkoleń, poradnictwa, wizyt studyjnych w zakładach pracy itp. kierowane jest do niepracujących mieszkańców Wałbrzycha. Zapraszamy do udziału w bezpłatnych zajęciach w ramach Klubu Integracji Społecznej. Jeśli jesteś osobą niepracującą i nie pobierasz emerytury lub renty możesz skorzystać z oferty Klubu.

Osoba kierująca Klubem Integracji Społecznej Ewelina Grzelak tel. 746649470 e-mail: e.grzelak@mops.walbrzych.pl

Klub integracji społecznej w Wałbrzychu
trening umiejętności społecznych, trening asertywności, warsztaty efektywnego zarządzania czasem, grupa samopomocowa, doradztwo zawodowe, wizyty studyjne, zajęcia integracyjne, warsztaty komputerowe, wsparcie psychologiczne.
Zapraszamy wszystkie zainteresowane osoby w wieku od 18 do 60 roku życia korzystające ze świadczeń pomocy społecznej bez zatrudnienia (bezrobotni, bierni zawodowo, nie pobierający emerytury i renty, zamieszkujące w Wałbrzychu 
Kontakt: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej W Wałbrzychu, Centrum Aktywności Lokalnej 
Ul. Mickiewicza 26, tel. 746649470, 
email: e.grzelak@mops.walbrzych.pl
Skip to content