Klub Seniora w dzielnicy Nowe Miasto

Pracownicy socjalni we współpracy z Radą Wspólnoty Samorządowej Nowe Miasto serdecznie zapraszają do wspólnych spotkań seniorów, które odbywają się w każdą środę o godz. 11.00 w siedzibie RWS przy ul. Piłsudskiego 102 w Wałbrzychu.
Klub Seniora w dzielnicy Nowe Miasto od ponad roku tworzy ponad 20 stałych uczestników. Spotykając się rozwijają swoje zainteresowania, wychodzą na wycieczki, tworzą wspólnie rękodzieła, czytają literaturę, uczestniczą w zajęciach ruchowych, spotkaniach z ciekawymi osobami, a także korzystają z poradnictwa prozdrowotnego.
Jest to miejsce dla osób dojrzałych, chcących spędzać czas wśród ludzi, nawiązać nowe znajomości. Efektem działania Klubu jest atrakcyjne spędzanie czasu, które stanowi doskonałe działanie profilaktyczne, pozwalające utrzymywać dobre samopoczucie i sprawność intelektualną.

Serdecznie zapraszamy!

Skip to content