Konferencja DPZ 9 stycznia 2018

W dniu 9 stycznia 2018 r. w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Wałbrzychu odbyła się konferencja dotycząca deinstytucjonalizacji pieczy zastępczej.

Spotkanie zostało zorganizowane w ramach projektu „Stworzenie i wdrożenie narzędzia badawczego służącego weryfikacji procesu deinstytucjonalizacji pieczy zastępczej w powiatach” realizowanego na zlecenie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej przez WiseEuropa, Fundację Przyjaciółka i Koalicję na rzecz Rodzinnej Opieki Zastępczej, finansowane z Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Funduszy Europejskich Wiedza Edukacja i Rozwój.

W konferencji udział wzięli wałbrzyscy radni, przedstawiciele instytucji zajmujący się pieczą zastępczą oraz organizacje pozarządowe.

Podczas spotkania zaprezentowano narzędzie służące do weryfikacji deinstytucjonalizacji w powiatach oraz raport dotyczący pieczy zastępczej w naszym mieście. Dyskutowaliśmy także nad wyzwaniami i wspólnym wypracowaniem rekomendacji w obszarze deinstytucjonalizacji pieczy zastępczej.

Organizatorom serdecznie dziękujemy za profesjonalne przygotowanie, wszystkim uczestnikom za zaangażowanie w dyskusję.

Skip to content