KONFERENCJA – NOWE WYZWANIA W ERZE UZALEŻNIEŃ

Nowe wyzwania w erze uzależnień, sieć współpracy, szkolenie KADR, efektywnść wsparcia, 30 września, godzina 11:00, stara kopalnia - centrum nauki i sztuki, gość

Konferencja szkoleniowa

Nowe wyzwania w erze uzależnień. Sieć współpracy, szkolenie kadr, efektywność wsparcia

30 września 2021 r., godz. 11.00–15.00
Stara Kopalnia Centrum Nauki i Sztuki

Gmina Wałbrzych, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej oraz Fundacja Edukacji Europejskiej  zaprasza na konferencję szkoleniową dla osób zainteresowanych podniesieniem kompetencji w zakresie nowych wyzwań w erze uzależnień. Celem konferencji jest podniesienie kompetencji osób tworzących lokalne strategie rozwiązywania problemów uzależnień poprzez przeprowadzenie dla tych osób wykładów oraz zajęć warsztatowych prowadzonych przez dwuosobowy zespół.

Uczestnicy projektu

Uczestnikami konferencji Nowe wyzwania w erze uzależnień. Sieć współpracy, szkolenie kadr, efektywność wsparcia mogą być osoby uczestniczące bądź przygotowujące się do uczestnictwa w tworzeniu lokalnych strategii rozwiązywania problemów związanych z uzależnieniami, pracownicy działów profilaktyki, pedagodzy, terapeuci i psycholodzy, a także dyrektorzy placówek oświatowych.

Do udziału zapraszamy zarówno pracowników instytucji samorządowych, jak i inne osoby, np. radnych, członków komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, koordynatorów Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii, funkcjonariuszy Policji, Straży Miejskiej, przedstawicieli organizacji pozarządowych.

Miejsce i termin

Konferencja odbędzie się w Centrum Nauki i Sztuki Stara Kopalnia. Udział w konferencji jest bezpłatny. Uczestnicy otrzymają certyfikat uczestnictwa w konferencji.

Organizator nie zapewnia dojazdu uczestników na szkolenie.

Zapisy na konferencję

Dodatkowych informacji nt. konferencji udziela p. Grzegorz Kruszyński: telefonicznie pod numerem 601 262 182 lub przez e-mail: grzegorz@fee.pl

Agenda KonferencjiBohdan Tadeusz Woronowicz

Absolwent Wydziału Ogólnolekarskiego Akademii Medycznej w Warszawie i Studium Podyplomowego Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji przy Uniwersytecie Warszawskim; doktor nauk medycznych, specjalista psychiatra, specjalista seksuolog, certyfikowany specjalista i superwizor psychoterapii uzależnień. Utworzył i przez 35 lat kierował Ośrodkiem Terapii Uzależnień w Instytucie Psychiatrii i Neurologii w Warszawie.

Wieloletni członek Zespołu Doradców Dyrektora Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Rady d.s. Akredytacji, Konsultor Zespołu Komisji Episkopatu Polski ds. Apostolstwa Trzeźwości i Osób Uzależnionych.

Jeden z dwójki fundatorów Fundacji Biuro Służby Krajowej Anonimowych Alkoholików w Polsce oraz pierwszy Powiernik klasy A (niealkoholik) w polskiej Wspólnocie Anonimowych Alkoholików. Wieloletni Prezes Zarządu Fundacji Zależni Niezależni.

Wraz z grupą specjalistów ze Stanów Zjednoczonych, z którymi kładł wspólnie podwaliny pod dzisiejszy system lecznictwa uzależnień w Polsce, został odznaczony przez Prezydenta RP – Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski, w uznaniu „za wybitne zasługi i zaangażowanie w działalności na rzecz ludzi uzależnionych”. Otrzymał też Nagrodę miasta stołecznego Warszawy „w uznaniu zasług dla Stolicy Rzeczypospolitej Polskiej”. Jest Honorowym członkiem Warszawskiego Towarzystwa Dobroczynności.

Autor ponad 230 artykułów naukowych i popularnonaukowych oraz kilku książek poświęconych problematyce uzależnień. Ostatnia z książek ukazała się w czerwcu 2021 pt. „Zachowania, które mogą zranić. O uzależnieniach behawioralnych i nie tylko”.

Skip to content