Kursy i szkolenia umożliwiające podniesienie kompetencji, kwalifikacji zawodowych lub umiejętności pożądanych na rynku pracy

W ramach działań w projekcie „Aktywny start”, uczestnicy projektu wzięli udział w kursie zawodowych umożliwiających podniesienie lub zmianę kwalifikacji zawodowych pożądanych na rynku pracy. Kolejnym zrealizowanym kursem był kurs komputerowy z obsługą kasy fiskalnej zakończony egzaminem ECDL.

 

Skip to content