Nabór uczestników do programu korekcyjno – edukacyjnego

Uwaga !!!

Trwa nabór uczestników do programu korekcyjno – edukacyjnego

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wałbrzychu informuje, że w roku 2018 w terminie od czerwca do listopada będzie realizowany program korekcyjno-edukacyjny dla osób stosujących przemoc w rodzinie z terenu Powiatu Wałbrzyskiego.

Program kierowany jest do osób:

  • stosujących przemoc w rodzinie, które uczestniczą w terapii leczenia uzależnienia, w ramach uzupełnienia podstawowej terapii;

  • skazanych za czyny związane ze stosowaniem przemocy w rodzinie;

  • które same zgłoszą się do uczestnictwa w programie oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych.

Celem programu jest:

  • powstrzymywanie osoby stosującej przemoc w rodzinie przed dalszym stosowaniem przemocy;

  • rozwijanie umiejętności w zakresie wychowywania dzieci bez używania przemocy w rodzinie;

  • uznanie przez osobę stosującą przemoc w rodzinie swojej odpowiedzialności za stosowanie przemocy;

  • zdobycie i poszerzenie wiedzy na temat mechanizmów powstawania przemocy w rodzinie;

  • zdobycie umiejętności komunikowania się i rozwiązywania konfliktów w rodzinie bez stosowania przemocy;

  • uzyskanie informacji o możliwościach podejmowania działań terapeutycznych.

Program ma charakter integracyjny. Celem programu jest umocnienie i zwiększenie bezpieczeństwa w rodzinie poprzez uczenie umiejętności zdrowego komunikowania się i zachowań alternatywnych wobec przemocy.

Prosimy o zgłaszanie osób do wzięcia udziału w programie do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, al. Wyzwolenia 20-24, 58-300 Wałbrzych.

W przypadku pytań proszę kontaktować się z P. Agnieszką Lipień tel.: 74 666 6300

Skip to content