„Nasze dzieci” – warsztaty

­Od dnia 01.02.2019r. trwa trzecia tura projektu „ Nasze dzieci” realizowanego przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Wałbrzychu. W ramach projektu odbywają się warsztaty socjoterapeutyczne dla dzieci i młodzieży w dwóch grupach wiekowych- dzieci do 15 r.ż oraz dzieci w wieku 15-17 lat. Zajęcia prowadzone są przez pedagoga Panią Marię Pisklewicz oraz psychologa Panią Olgę Oskierko.

Celem warsztatów socjoterapeutycznych jest między innymi rozwój indywidualnych zainteresowań dziecka, kształtowanie prawidłowego rozwoju emocjonalnego i społecznego oraz rozwój i pielęgnowanie kontaktów międzyludzkich, w tym koleżeństwa i przyjaźni.

Skip to content