Ogłoszenie o naborze kandydatów do świadczenia usług opieki wytchnieniowej w ramach realizowanego resortowego Programu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2021

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Wałbrzychu informuje o naborze kandydatów do świadczenia usług opieki wytchnieniowej w ramach realizowanego resortowego Programu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2021

I. Wymagania niezbędne :

 • posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych,

 • korzystanie z pełni praw publicznych,

 • oświadczenie o stanie zdrowia pozwalające na wykonywanie usług opieki nad osobą niepełnosprawną,

 • posiadanie nieposzlakowanej opinii,

 • wykształcenie: minimum średnie,

II. Wymagania dodatkowe:

 1. preferowane będą osoby z doświadczeniem zawodowym w sprawowaniu opieki nad osobami niepełnosprawnymi: tj. niepełnosprawnymi dziećmi lub niepełnosprawnymi osobami dorosłymi,

 2. dyspozycyjność,

 3. umiejętność zachowania bezstronności w kontakcie z rodziną,

 4. operatywność, umiejętność współpracy z osobami niepełnosprawnymi.

III. Podstawa zatrudnienia: umowa zlecenia, z przewidywaną liczbą godzin do wypracowania: – 240 h/czas trwania umowy

IV. Koszt realizacji usługi wynosi 40 zł brutto za godzinę.

V. Obowiązki opiekuna:

Wykonywanie obowiązków związanych z opieką nad osobą niesamodzielną na czas nieobecności opiekuna faktycznego w tym:

 1. udzielanie pomocy w podstawowych czynnościach życiowych,

 2. wykonywanie podstawowych niezbędnych czynności pielęgnacyjnych i higienicznych

 3. organizowanie czasu wolnegoOferty wraz z dokumentami potwierdzającymi posiadane uprawnienia/kwalifikacje oraz doświadczenie zawodowe należy składać w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Wałbrzychu, ul. Kilińskiego 1, osobiście lub za pośrednictwem poczty w terminie do
15 kwietnia 2021
r

Informacji w sprawie Programu „Opieka wytchnieniowa” udziela: Dorota Nowaczyk,

tel: 74-66-40-822/ 785-788-305

 

Skip to content