Ogłoszenie o naborze kandydatów na asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej w ramach realizowanego resortowego Programu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2021

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Wałbrzychu prowadzi nabór kandydatów na stanowisko asystent osobisty osoby niepełnosprawnej w ramach Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej – edycja 2021”

 

 1. Warunki zatrudnienia: umowa cywilno – prawna

 2. Wymagania:

 • osoby posiadające dyplom potwierdzający uzyskanie kwalifikacji w zawodzie asystent osoby niepełnosprawnej;

 • osoby z wykształceniem przynajmniej średnim posiadające co najmniej 6 miesięczne udokumentowane doświadczenie w udzielaniu bezpośredniej pomocy osobom niepełnosprawnym;

 • osoby wskazane przez uczestnika Programu

 

Mile widziane posiadanie umiejętności i wiedzy w zakresie:

 • prowadzenia pracy z osobą niepełnosprawną,

 • prawidłowego rozeznania trudnej sytuacji osób i rodzin dla określenia celów pomocy,

 • odporność na stres,

 • samodzielność w działaniu oraz kreatywność

3. Usługi asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej w szczególności mogą polegać na pomocy asystenta w :

 • wyjściu, powrocie oraz/lub dojazdach w wybrane przez uczestnika Programu miejsce (np. dom, praca, placówki oświatowe i szkoleniowe, świątynie, placówki służby zdrowia i rehabilitacyjne, gabinety lekarskie, urzędy, znajomi, rodzina, instytucje finansowe, wydarzenia kulturalne, rozrywkowe/społeczne, sportowe itp.);

 • zakupach, z zastrzeżeniem aktywnego udziału uczestnika Programu przy ich realizacji;

 • wyjściu, powrocie oraz/lub dojazdach na rehabilitację i zajęcia terapeutyczne;

 • załatwieniu spraw urzędowych,

 • nawiązaniu kontaktu/współpracy z różnego rodzaju organizacjami;

 • korzystaniu z dóbr kultury ( tj. muzeum, teatr, kino, galerie sztuki, wystawy itp.).

 

 1. Koszt realizacji usługi wynosi 40 zł brutto za godzinę.

Oferty wraz z dokumentami potwierdzającymi posiadane uprawnienia/kwalifikacje oraz doświadczenie zawodowe należy składać w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Wałbrzychu, ul. Kilińskiego 1, osobiście lub za pośrednictwem poczty w terminie do
15 kwietnia 2021
r

Informacji w sprawie Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” udziela:

Anna Mogiłka, tel: 74 664 25 45

Skip to content