Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Wałbrzychu

Przeczytaj całość

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Wałbrzychu

Przeczytaj całość

Bez kategorii 9 listopada 2017

Posiedzenie Zespołu Interdyscyplinarnego

W dniu 6 listopada 2017 roku odbyło się posiedzenie Zespołu Interdyscyplinarnego. Protokół z posiedzenia:

Bez kategorii 26 października 2017

Kolorowe podwórka

KOLOROWE PODWÓRKA – PODSUMOWANIE INICJATYW SĄSIEDZKICH   W dniu 24 października 2017 r. w siedzibie Centrum Aktywności Lokalnej odbyło się spotkanie podsumowujące tegoroczne działania podwórkowe. Wśród sukcesów, które wymienili mieszkańcy pojawiło się m.in: angażowanie się osób, które do tej pory nie przejawiali aktywności, dbałość o efekty wspólnej pracy, zmiana wizualna podwórka. Dla organizatorów niewątpliwą wartością inicjatyw sąsiedzkich jest pozyskanie nowych partnerów do dalszej […]

Bez kategorii 25 października 2017

Marsz Białej Wstążki

20 października 2017 r., odbył się kolejny happening pn. „ Marsz Białej Wstążki”. Biała wstążka – symbol przeciwdziałania przemocy w rodzinie, umieszczona jest wraz z hasłami antyprzemocowymi na kolorowych, silikonowych bransoletkach, które w trakcie marszu były rozdawane mieszkańcom Wałbrzycha. Happening i bransoletki są formą sprzeciwu okazywaną na każdy rodzaj przejawianej przemocy – domowej, rówieśniczej, psychicznej, ekonomicznej, seksualnej i fizycznej. Każdy ma obywatelski obowiązek reagować na przemoc, […]

Bez kategorii 16 października 2017

Ogłoszenie o naborze:

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej poszukuje pracowników na stanowisko: PRACOWNIK SOCJALNY Dokumenty wymagane jakie powinien złożyć potencjalny kandydat:  CV, list motywacyjny, świadectwa pracy. Wymagania – oczekiwania pracodawcy: Wykształcenie wyższe na kierunku praca socjalna lub pedagogika, socjologia, politologia, psychologia rozpoczęte lub zakończone przed 1.05.2004 roku. Charakterystyka wykonywanej pracy 1. Rozpoznanie i ustalenie potrzeb w zakresie pomocy społecznej wśród osób bezrobotnych, w wieku poprodukcyjnym, rodzin […]

Aktywni Razem 29 września 2017

Aktywni Razem 27 września 2017

Aktywni razem

1 października 2017 r. w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Wałbrzychu rozpoczyna się realizacja projektu pod nazwą „Aktywni razem” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Całkowita wartość projektu wynosi 1 931 760,00 zł w tym kwota dofinansowania wynosi 1 631 760,00 zł. Projekt kierowany jest do osób w wieku aktywności zawodowej, tj. bezrobotnych, nieaktywnych zawodowo, w tym niepełnosprawnych, korzystających z pomocy społecznej, zagrożonych ubóstwem […]

Program 500+

Dowiedz się więcej
Wielkość czcionki
Kontrast