Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Wałbrzychu

Przeczytaj całość

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Wałbrzychu

Przeczytaj całość

Aktywni Razem 24 października 2018

Ogłoszenie

POSZUKUJEMY PRZEDSIĘBIORCÓW Z WAŁBRZYCHA  ZAINTERESOWANYCH PRZYJĘCIEM UCZESTNIKÓW PROJEKTU  pt. „AKTYWNI RAZEM” NA  WIELOSTANOWISKOWY STAŻ  (okres trwania stażu 3 miesiące – od 01 stycznia 2019 r. do 31 marca 2019 r.) Zapraszamy firmy prowadzące działalność gospodarczą w sektorze  HANDLU, CUKIERNICTWA/PIEKARNICTWA, HOTELARSTWA, TURYSTYKI, REKLAMY, USŁUG GOSPODARCZYCH oraz innych, do składania ofert dot. współpracy w zakresie organizacji 3 miesięcznych staży dla uczestników projektu. Przedsiębiorcom, zapewniamy pełny zwrot kosztów zatrudnienia stażysty. Dzienny wymiar […]

Nasze dzieci 17 października 2018

Druga tura projektu „Nasze dzieci”

Od 1 sierpnia 2018 r. trwa druga tura projektu „Nasze dzieci” realizowanego przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Wałbrzychu. W ramach projektu realizowane są między innymi warsztaty socjoterapeutyczne dla dwóch grup wiekowych – dzieci do 15 r. ż. oraz grupy młodzieży w wieku 15-17 lat. W ramach zajęć prowadzone są działania mające na celu pobudzenie kreatywności, rozwój funkcji poznawczych oraz nabycie umiejętności współpracy w grupie.

Bez kategorii 3 października 2018

Spotkania „pod parasolem” kampanii Widzę, Słyszę, Reaguję

W okresie, od sierpnia do września, w czterech dzielnicach Wałbrzycha: Piaskowej Górze, Białym Kamieniu, Podgórzu i Śródmieściu, odbywały się spotkania pod parasolem. Przedstawiciele instytucji tj. Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia, Komendy Miejskiej Policji, Straży Miejskiej i Kongresu Kobiet, spotykali się z mieszkańcami Wałbrzycha, aby porozmawiać o sprawach, które mogą dotknąć każdego, bez względu na wiek, czy status społeczny. Do rozmowy zachęcane były głównie osoby starsze, a tematem rozmów […]

Bez kategorii 3 października 2018

Szkolenia Rodziców Adopcyjnych

Dział Pieczy Zastępczej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wałbrzychu wraz z Ośrodkiem Adopcyjnym Dolnośląskiego Ośrodka Polityki Społecznej we Wrocławiu współpracując na rzecz dziecka i rodziny informuje, że od października 2018r. na terenie Centrum Aktywności Lokalnej przy ul. Mickiewicza 26, rozpoczynają się szkolenia dla kandydatów na rodziców adopcyjnych, którzy zamieszkują w Wałbrzychu i miastach ościennych. Organizacja szkoleń dla kandydatów na rodziców adopcyjnych w siedzibie MOPS w Wałbrzychu jest propozycją mającą na celu wsparcie […]

Program 500+

Dowiedz się więcej
Wielkość czcionki
Kontrast