Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Wałbrzychu

Przeczytaj całość

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Wałbrzychu

Przeczytaj całość

Bez kategorii 16 marca 2020

Pomoc zakupowa dla seniorów (infolinia: 74 66 40 900)

W Wałbrzychu w związku z epidemią koronawirusa ruszyła akcja pomocy seniorom. Główny Inspektorat Sanitarny i władze Wałbrzycha apelują, by osoby starsze pozostawały w domach, maksymalnie ograniczyły przebywanie w miejscach publicznych. Z pomocą w załatwianiu zakupów, wykupu recept mają pomóc wolontariusze i pracownicy MOPS, Hufca ZHP Ziemi Wałbrzyskiej, Rady Wspólnot Samorządowych i organizacje pozarządowe Jak to działa? Senior dzwoni, wolontariusz przychodzi! Senior dzwoni na infolinię 74 66 40 900 i zgłasza potrzebę zakupu […]

Bez kategorii 16 marca 2020

Wsparcie psychologiczne dla osób odbywających kwarantannę domową oraz innych osób w związku z zagrożeniem epidemią

W związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 w trosce o bezpieczeństwo mieszkańców w sprawach wymagających wsparcia psychologicznego dla osób objętych kwarantanną domową oraz innych osób w związku z zagrożeniem epidemią uruchamia się telefony przy których dyżurować będą psychologowie. Kontakt: 074 66 40 842; 074 66 40 470; 074 66 49 471; 074 64 58 655

Bez kategorii 23 marca 2020

Ważne – działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych

W nawiązaniu do polecenia Wojewody Dolnośląskiego z dnia 13 marca 2020 r. informujemy, iż czasowo ogranicza się działalność placówek opiekuńczo– wychowawczych w zakresie: zakaz opuszczania terenu placówki przez wychowanków, za wyjątkiem sytuacji zdrowotnych wymagających konsultacji medycznych, zakaz odwiedzin w placówkach opiekuńczo – wychowawczych, zakaz urlopowań wychowanków, w terminie od 12 marca do 25 marca 2020 r.

Bez kategorii 6 kwietnia 2020

POMOC OSOBOM POKRZYWDZONYM PRZESTĘPSTWEM

Bezpłatna pomoc dla osób pokrzywdzonych przestępstwem, świadków i osób im najbliższych świadczona przez Okręgowy Ośrodek Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem w Kłodzku wraz Lokalnymi Punktami w Ząbkowicach Ślaskich, Bielawie, Wałbrzychu, Świebodzicach i Boguszowie Gorcach współfinansowana jest ze środków Funduszu Sprawiedliwości, których dysponentem jest Minister Sprawiedliwości na lata 2019 -2021.Dla kogo:1. Osoby pokrzywdzone przestępstwem i bliscy tych osób, dotyczy każdego rodzaju przestępstwa karnego, w tym przemocy w rodzinie, niealimentacji, […]

Bez kategorii 23 marca 2020

Apel do mieszkańców Wałbrzycha

Zwracajmy uwagę na osoby starsze zamieszkujące w naszym otoczeniu! Naszym sąsiadem może być senior, który boi się lub nie powinien teraz wychodzić! Bądźmy wrażliwi na swoich sąsiadów – na osoby starsze samotne, z niepełnosprawnościami! Pomoc sąsiedzka jest teraz wyzwaniem i zadaniem dla wszystkich mieszkańców Wałbrzycha! Jak możesz pomóc osobie bliskiej czy sąsiadowi, który jest objęty kwarantanną: w miarę możliwości kontaktuj się przez telefon lub domofon, jeśli nie jest […]

Bez kategorii 18 marca 2020

UWAGA!!!

Informujemy, że magazyn żywności prowadzony przez Polski Komitet Pomocy Społecznej Zarząd Rejonowy w Wałbrzychu został zamknięty od dnia 16.03.2020 do odwołania.

Aktywny start 16 marca 2020

Warsztaty efektywnego zarządzania czasem

W ramach projektu „Aktywny start” uczestnicy brali udział w zajęciach pod nazwą „Projektant czasu – warsztaty efektywnego zarządzania czasem”. Celem zajęć było opracowanie osobistego sposobu zarządzania zadaniami, redukcję stresu i lęku przed podjęciem pracy, podniesienie motywacji do działania, a także poczucia własnej wartości poprzez skuteczną organizację czasu na wielu płaszczyznach życia i skupienia na własnych potrzebach. Warsztaty obejmowały planowanie i organizację dnia oraz tygodnia, łączenie obowiązków domowych […]

Bez kategorii 16 marca 2020

Informacja o sposobie załatwiania spraw

Wnioski o przyznanie świadczeń można składać: poprzez Epuap – dot. świadczeń rodzinnych, z funduszu alimentacyjnego, 300+, dodatków mieszkaniowych i energetycznych poprzez Empatia – dot. wniosku o udzielenie pomocy społecznej, 500 +, 300+, świadczenia rodzinne poprzez ZUS – dot. 300+, 500+ poprzez Banki- dot. 300+, 500+ poprzez System Obsługi wsparcia PFRON- (na stronie PEFRON (mając profil zaufany) na platformie System obsługi wsparcia) […]

Pomoc dla bezdomnych

Dowiedz się więcej

Program 500+

Dowiedz się więcej
Wielkość czcionki
Kontrast
Skip to content