Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Wałbrzychu

Przeczytaj całość

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Wałbrzychu

Przeczytaj całość

Nasze dzieci 22 lutego 2019

„Nasze dzieci” – Zajęcia w ramach terapii pedagogicznej

Terapia pedagogiczna obejmuje m. in. zajęcia korekcyjno-kompensacyjne i stymulująco-usprawniające oraz wszelkie inne działania specjalistyczne, których celem jest wywołanie pozytywnych zmian w zakresie sfery poznawczej i emocjonalno-motywacyjnej. Jej celem jest stworzenie warunków do wszechstronnego rozwoju dziecka poprzez zbudowanie w nim wiary we własne siły m. in. poprzez eliminowanie i ograniczanie przyczyn niepowodzeń szkolnych. Dzięki stymulowaniu i usprawnianiu rozwoju funkcji psychomotorycznych dziecka, wyrównywaniu braków w wiadomościach i umiejętnościach, niwelowaniu […]

Nasze dzieci 21 lutego 2019

„Nasze dzieci” – Terapia neurorozwoju

Zgodnie z założeniami projektu „Nasze dzieci” tutejszy Ośrodek podejmuje działania z zakresu terapii neurorozwoju. Zajęcia prowadzone są przy aktywnym udziale rodziców zastępczych i wykorzystaniu specjalistycznego sprzętu, niezbędnego do prawidłowej realizacji terapii. Celem zajęć jest usprawnienie procesów sensoryczno-motorycznych u dzieci, bowiem brak dojrzałości w odbiorze bodźców dotykowych, wzrokowych, słuchowych, w procesach równowagi i w schematach rozwoju motorycznego może skutkować trudnościami funkcjonalnymi. Prawidłowy rozwój w tym zakresie […]

Bez kategorii 18 lutego 2019

Ferie zimowe w Zespole Placówek Wsparcia Dziennego

Po ciężkich zmaganiach szkolnych rozpoczęliśmy ferie zimowe w Zespole Placówek Wsparcia Dziennego. Na ten moment, nasi podopieczni, czekali odliczając niecierpliwie każdy kolejny dzień, dlatego postanowiliśmy, że spędzimy ten czas maksymalnie atrakcyjnie. Ferie przywitaliśmy tańcem i zabawą podczas balu karnawałowego, na który dzieci przygotowały piękne przebrania a gośćmi specjalnymi byli pracownicy Straży Miejskiej, którzy przypomnieli zasady bezpieczeństwa podczas zabaw zimowych. W ramach dalszych […]

Nasze dzieci 14 lutego 2019

„Nasze dzieci” – warsztaty

­Od dnia 01.02.2019r. trwa trzecia tura projektu „ Nasze dzieci” realizowanego przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Wałbrzychu. W ramach projektu odbywają się warsztaty socjoterapeutyczne dla dzieci i młodzieży w dwóch grupach wiekowych- dzieci do 15 r.ż oraz dzieci w wieku 15-17 lat. Zajęcia prowadzone są przez pedagoga Panią Marię Pisklewicz oraz psychologa Panią Olgę Oskierko. Celem warsztatów socjoterapeutycznych jest między innymi rozwój indywidualnych zainteresowań dziecka, […]

Bez kategorii 5 lutego 2019

Punkt Konsultacyjny dla dzieci i młodzieży

Informujemy, że w Dziale Profilaktyki Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wałbrzychu, został uruchomiony Punkt Konsultacyjny dla dzieci i młodzieży szukającej pomocy i wsparcia w trudnych dla siebie sprawach i sytuacjach. Specjaliści oferujący swoją pomoc są we wtorki w Centrum Integracji Rodziny przy ul. Grota Roweckiego 3 i w czwartki w Centrum Aktywności Lokalnej przy ul. Mickiewicza 26 od godz. 15:00 do godz. 18:00. Poza tym przyjmują codziennie, od poniedziałku do piątku od godz. 7:30 do godz. 15:30 w obu budynkach działu. Jesteśmy dostępni pod numerami telefonów […]

Bez kategorii 1 lutego 2019

Bal karnawałowy

Najmłodsi mieszkańcy Wałbrzycha powitali w tym roku ferie zimowe hucznym balem karnawałowym zorganizowanym przez Zespół Placówek Wsparcia Dziennego. Ponieważ hasłem przewodnim były „Bezpieczne ferie”, wydarzenie rozpoczęliśmy spotkaniem z pracownikami Straży Miejskiej, którzy przeprowadzili pogadankę na temat bezpieczeństwa podczas zabaw zimowych i spędzania czasu wolnego. Dzieci przebrane były za bohaterów znanych bajek, można było spotkać: Elzę, Myszkę Mini, Supermana, Spider -mana, Królewny, […]

Program 500+

Dowiedz się więcej
Wielkość czcionki
Kontrast