Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Wałbrzychu

Przeczytaj całość

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Wałbrzychu

Przeczytaj całość

AKTUALNOŚCI

Nasze dzieci 15 stycznia 2018

Ogłoszenie o naborze uczestników do projektu ,,Nasze dzieci’’

Ogłoszenie o naborze uczestników do projektu ,,Nasze dzieci’’   Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Wałbrzychu ogłasza nabór do projektu pod nazwą „Nasze dzieci” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020, Poddziałanie 9.2.4 Dostęp do wysokiej jakości usług społecznych – ZIT AW. Celem głównym projektu jest rozwój i doskonalenie systemu opieki nad dziećmi i młodzieżą przebywającą w pieczy zastępczej na terenie Miasta […]

Bez kategorii 11 stycznia 2018

Konferencja DPZ 9 stycznia 2018

W dniu 9 stycznia 2018 r. w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Wałbrzychu odbyła się konferencja dotycząca deinstytucjonalizacji pieczy zastępczej. Spotkanie zostało zorganizowane w ramach projektu „Stworzenie i wdrożenie narzędzia badawczego służącego weryfikacji procesu deinstytucjonalizacji pieczy zastępczej w powiatach” realizowanego na zlecenie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej przez WiseEuropa, Fundację Przyjaciółka i Koalicję na rzecz Rodzinnej Opieki Zastępczej, finansowane z Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Funduszy Europejskich […]

Bez kategorii 2 stycznia 2018

Podziękowanie

Dyrekcja Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wałbrzychu składa serdeczne podziękowania uczniom, rodzicom oraz dyrekcji Zespołu Szkół Muzycznych w Wałbrzychu za zorganizowanie zbiórki odzieży, która została przekazana osobom potrzebującym.

Bez kategorii 11 grudnia 2017

Konkurs Nie piję…

Dział Profilaktyki Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wałbrzychu ogłosił konkurs w ramach kampanii „Nie biorę, nie piję, nie palę”, który polegał na przygotowaniu przez uczniów przedstawienia teatralnego związanego z ww. tytułem kampanii, a mianowicie z przeciwdziałaniem uzależnieniom od substancji psychoaktywnych. 8 grudnia 2017 r., konkurs został rozstrzygnięty. Laureatami zostali uczniowie z Publicznej Szkoły Podstawowej nr 37 w Wałbrzychu, którzy jako jedyni pokazali tak wnikliwe i refleksyjne podejście do problemu jakim są uzależnienia. Oto nazwiska laureatów: 1. […]

Bez kategorii 9 listopada 2017

OFERTA PRACY

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej poszukuje pracowników na stanowisko: WYCHOWAWCA Dokumenty wymagane jakie powinien złożyć potencjalny kandydat: CV, list motywacyjny, świadectwa pracy. Wymagania – oczekiwania pracodawcy: Wykształcenie wyższe na kierunku pedagogika, pedagogika specjalna, psychologia, socjologia, praca socjalna, nauki o rodzinie lub na innym kierunku, którego program obejmuje resocjalizację, pracę socjalną, pedagogikę opiekuńczo-wychowawczą Wykształcenie wyższe na dowolnym kierunku, uzupełnione studiami podyplomowymi w zakresie psychologii, […]

Bez kategorii 9 listopada 2017

Posiedzenie Zespołu Interdyscyplinarnego

W dniu 6 listopada 2017 roku odbyło się posiedzenie Zespołu Interdyscyplinarnego. Protokół z posiedzenia:

Program 500+

Dowiedz się więcej
Wielkość czcionki
Kontrast