Aktualności

UROCZYSTOŚĆ Z OKAZJI DNIA RODZICIELSTWA ZASTĘPCZEGO

W dniu 31.05.2021 roku w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej odbyło się uroczyste spotkanie z okazji Dnia Rodzicielstwa Zastępczego. Udział w wydarzeniu wzięli: pani Agnieszka Kołacz-Leszczyńska – senator Rzeczpospolitej Polskiej, pan Edward Szewczak – Kierownik Biura Promocji Miasta, przedstawiciele Komisji Rodziny i Spraw Społecznych Rady Miejskiej Wałbrzycha a także reprezentanci lokalnych mediów. Bohaterami tego dnia byli przedstawiciele rodzinnych domów dziecka oraz zawodowych rodzin zastępczych w Wałbrzychu, którzy otrzymali podziękowania oraz wyrazy uznania za ciężką pracę, chęć niesienia pomocy i niesamowitą empatię wobec swoich wychowanków.

Wydarzenie było także idealną okazją do przedstawienia zrealizowanych w ciągu ostatniego roku działań a także planów Działu Pieczy Zastępczej na najbliższe miesiące.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Wałbrzychu realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pn. “Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19”. Łącznie objęto wsparciem 1095 osób.

Zakres rzeczowy projektu dla rodzin zastępczych i instytucjonalnej pieczy zastępczej prowadzonej na terenie Wałbrzycha zgodnie ze szczegółowym kosztorysem do projektu obejmował przekazanie:

  • maseczek – 10 950 sztuk,

  • rękawiczek – 54 750 sztuk,

  • środków dezynfekujących (litr) – 1095 litrów,

  • wyposażenia 4 miejsc do kwarantanny/izolacji w placówkach opiekuńczo-wychowawczych.

  • sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem – 98 sztuk.

    Kwota wydatkowana w ramach projektu dla dzieci przebywających w pieczy zastępczej na terenie Wałbrzycha to 313 689,99 zł.


31 maja 2020 r. Dzień Rodzicielstwa Zastępczego

Szanowni Rodzice Zastępczy
z okazji Waszego dnia DZIĘKUJEMY WAM:
za danie nowego życia i domu Dzieciom,
za miłość i zaufanie,
za trud wychowania,
za przyjazne słowo i ramię.
Dziękujemy za cierpliwość i zrozumienie,
za dobroć i wiarę,
za pozytywność i uśmiech,
za bogactwo, jakim jesteście dla Dzieci.
Jesteśmy zaszczyceni, że znamy takich ludzi.
Cały zespół pieczy zastępczej wraz z dyrekcją
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej


ROZPOCZYNAMY AKCJĘ PROMUJĄCĄ RODZICIELSTWO ZASTĘPCZE !!!

Pierwszy etap akcji promującej rodzicielstwo zastępcze pn. ,,Dołącz do nas – zostań rodziną zastępczą”obejmuje reklamę zewnętrzną przy wykorzystaniu city lihgtów, bilboardów i plakatów. Rozpoczęliśmy także dystrybucję ulotek informacyjnych wśród mieszkańców naszego miasta przy aktywnym wsparciu członków Wałbrzyskiego Stowarzyszenia Rodzicielstwa Zastępczego ,,Tu i Teraz”. Bardzo dziękujemy także Wałbrzyskiemu Centrum Sportowo-Rekreacyjnemu AQUA-ZDRÓJ Spółka z o.o. za pomoc przy obsłudze mobilnego bilboardu.


LIST INTENCYJNY PODPISANY!

W dniu 30 kwietnia 2020 r. pomiędzy tut. Ośrodkiem a Wałbrzyskim Stowarzyszeniem Rodzicielstwa Zastępczego „Tu i Teraz” zostało podpisane porozumienie na rzecz wpierania i propagowania rodzicielstwa zastępczego na terenie naszego miasta oraz stwarzania warunków do wszechstronnego rozwoju dzieci i młodzieży.

list-int-1

Skip to content