Aktualności

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Wałbrzychu realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pn. “Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19”. Łącznie objęto wsparciem 1095 osób.

Zakres rzeczowy projektu dla rodzin zastępczych i instytucjonalnej pieczy zastępczej prowadzonej na terenie Wałbrzycha zgodnie ze szczegółowym kosztorysem do projektu obejmował przekazanie:

  • maseczek – 10 950 sztuk,

  • rękawiczek – 54 750 sztuk,

  • środków dezynfekujących (litr) – 1095 litrów,

  • wyposażenia 4 miejsc do kwarantanny/izolacji w placówkach opiekuńczo-wychowawczych.

  • sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem – 98 sztuk.

    Kwota wydatkowana w ramach projektu dla dzieci przebywających w pieczy zastępczej na terenie Wałbrzycha to 313 689,99 zł.


31 maja 2020 r. Dzień Rodzicielstwa Zastępczego

Szanowni Rodzice Zastępczy
z okazji Waszego dnia DZIĘKUJEMY WAM:
za danie nowego życia i domu Dzieciom,
za miłość i zaufanie,
za trud wychowania,
za przyjazne słowo i ramię.
Dziękujemy za cierpliwość i zrozumienie,
za dobroć i wiarę,
za pozytywność i uśmiech,
za bogactwo, jakim jesteście dla Dzieci.
Jesteśmy zaszczyceni, że znamy takich ludzi.
Cały zespół pieczy zastępczej wraz z dyrekcją
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej


ROZPOCZYNAMY AKCJĘ PROMUJĄCĄ RODZICIELSTWO ZASTĘPCZE !!!

Pierwszy etap akcji promującej rodzicielstwo zastępcze pn. ,,Dołącz do nas – zostań rodziną zastępczą”obejmuje reklamę zewnętrzną przy wykorzystaniu city lihgtów, bilboardów i plakatów. Rozpoczęliśmy także dystrybucję ulotek informacyjnych wśród mieszkańców naszego miasta przy aktywnym wsparciu członków Wałbrzyskiego Stowarzyszenia Rodzicielstwa Zastępczego ,,Tu i Teraz”. Bardzo dziękujemy także Wałbrzyskiemu Centrum Sportowo-Rekreacyjnemu AQUA-ZDRÓJ Spółka z o.o. za pomoc przy obsłudze mobilnego bilboardu.


LIST INTENCYJNY PODPISANY!

W dniu 30 kwietnia 2020 r. pomiędzy tut. Ośrodkiem a Wałbrzyskim Stowarzyszeniem Rodzicielstwa Zastępczego „Tu i Teraz” zostało podpisane porozumienie na rzecz wpierania i propagowania rodzicielstwa zastępczego na terenie naszego miasta oraz stwarzania warunków do wszechstronnego rozwoju dzieci i młodzieży.

list-int-1

Wielkość czcionki
Kontrast
Skip to content