Piknik Ekologiczny w ramach kampanii „Widzę, Słyszę, Reaguję”

29.08.2019 r., na terenie Centrum Integracji Rodziny odbył się Piknik Ekologiczny w ramach kampanii „Widzę, Słyszę, Reaguję”.

W pikniku wzięły udział dzieci uczęszczające na Świetlice Środowiskowe oraz podopieczni Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej. W wydarzenie zaangażowane było Centrum Wsparcia Socjalnego, Dział Wspierania Rodziny, pracownicy socjalni IV Zespołu Pracy Socjalnej oraz Stowarzyszenie „Radość Życia”. Podczas inicjatywy odbyły się warsztaty ekologiczne prowadzone przez wrocławską Spółdzielnię Socjalną „Zakwas”, które były podzielone na część edukacyjną i warsztatową- praktyczną. W trakcie zajęć odbył się pokaz maszyn wykorzystywanych w procesie recyklingu. Ponadto pracownicy Działu Profilaktyki wraz z pracownikami Zespołu Pracy Socjalnej nr IV przygotowali, gry i konkursy profilaktyczne oraz malowali dzieciom buzie. Celem wydarzenia było wzmocnienie zachowań nacechowanych troską o naturę i środowisko. Spotkanie i aktywny udział w zajęciach pozwoliły uwrażliwić młodych ludzi na to, co nas otacza oraz poszerzyć zakres wiedzy w zakresie przeciwdziałania przemocy rówieśniczej oraz promocji zdrowych i bezpiecznych sposobów spędzania wolnego czasu.

Serdeczne podziękowania dla Radnego Miejskiego, Pana Jacka Szwajgiera za osobiste zaangażowanie w organizację pikniku oraz dla Wałbrzyskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji za dostarczenie kurtyny wodnej i innych produktów, które urozmaiciły i uatrakcyjniły ekologiczny piknik.

Skip to content