Pomoc materialna dla uczniów

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Wałbrzychu informuje, że od 1 do 15 września 2018 roku można składać wnioski, wraz z wymaganymi dokumentami, o przyznanie stypendium szkolnego w ramach pomocy materialnej o charakterze socjalnym uczniom zamieszkałym na terenie Gminy Wałbrzych na okres szkolny 2018/2019. Wnioski przyjmuje Biuro Obsługi Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wałbrzychu przy ul. Kilińskiego 1.
Szczegółowe informacje można znaleźć w zakładce “Pomoc materialna dla uczniów“.

Skip to content