POMOC OSOBOM POKRZYWDZONYM PRZESTĘPSTWEM

Bezpłatna pomoc dla osób pokrzywdzonych przestępstwem, świadków i osób im najbliższych świadczona przez Okręgowy Ośrodek Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem w Kłodzku wraz Lokalnymi Punktami w Ząbkowicach Ślaskich, Bielawie, Wałbrzychu, Świebodzicach i Boguszowie Gorcach współfinansowana jest ze środków Funduszu Sprawiedliwości, których dysponentem jest Minister Sprawiedliwości na lata 2019 -2021.
Dla kogo:
1. Osoby pokrzywdzone przestępstwem i bliscy tych osób, dotyczy każdego rodzaju przestępstwa karnego, w tym przemocy w rodzinie, niealimentacji, wypadków komunikacyjnych, podbić, przestępstw seksualnych, oszustw i innych. Co do zasady pomocy nie udziela się jeżeli od czasu popełnienia przestępstwa lub wystąpienia jego skutków upłynął okres dłuższy niż 5 lat. Jednak w uzasadnionych wypadkach pomoc może być udzielona także, jeżeli od czasu popełnienia przestępstwa minęło 5 lat – szczególnie, jeżeli następstwa przestępstwa są nadal odczuwalne (np. w wyniku przestępstwa seksualnego lub wypadku komunikacyjnego).
2. Świadkom przestępstw i osobom im najbliższym, dotyczy zarówno osób, które zostały wezwane w charakterze świadka przez prokuratora, policję lub sąd w charakterze świadka, jak i osób które nie posiadają takiego wezwania, a były świadkami przestępstwa i z tego powodu potrzebują wsparcia i porady.
Jaki cel:
Pomoc świadczona ze strony Okręgowego Ośrodka i Lokalnych Punktów ma na celu łagodzenie skutków przestępstwa (skutków psychologicznych, materialnych, społecznych), ochronę przed wtórną wiktymizacją, pomoc w trakcie procedur prawnych, oraz inne. Ośrodek wraz z Lokalnymi Punktami podejmuje współpracę z organami ścigania, wymiarem sprawiedliwości, pomocą społeczną i innymi instytucjami.
Pomoc jest świadczona bez względu na miejsce zamieszkania pokrzywdzonego, bez względu na kryterium dochodowe, w oparciu o opinie specjalistów.
Pomoc świadczona dla osób pokrzywdzonych przestępstwem i osób im najbliższym:
• udzielanie pomocy prawnej, w tym mediacje;
• pomoc psychologiczną i psychiatryczną;
• finansowanie kosztów świadczeń zdrowotnych, zakupu lekarstw i wyrobów medycznych;
• finansowanie kosztów związanych z kształceniem w szkołach, przedszkolach, w żłóbkach i klubach dziecięcych prowadzonych przez gminy;
• finansowanie szkoleń i kursów podnoszących kwalifikacje zawodowe;
• pokrywanie kosztów zakwaterowania, dopłat do czynszu i opłat za media;
• pokrywanie kosztów żywności, zakupu odzieży, obuwia i środków czystości. 
Pomoc świadczona dla świadków przestępstw i osób im najbliższym:
• pomoc psychologiczna

Gdzie szukać pomocy:
OKRĘGOWY OŚRODEK POMOCY DLA OSÓB
POKRZYWDZONYCH PRZESTĘPSTWEM W KŁODZKU
Adres: 57-300 Kłodzko, ul. Okrzei 11/2
Telefon: +48 517 601 656
E-mail: klodzko@pomoc-pokrzywdzonym.pl
Godziny otwarcia:
poniedziałki:  8:00-18:00, wtorki:  8:00-16:00, środy: 10:00-20:00, czwartki: 10:00-20:00, piątki: 8:00-16:00, soboty: 8:00-12:00, niedziele: nieczynne

LOKALNY PUNKT POMOCY OSOBOM POKRZYWDZONYM
PRZESTĘPSTWEM W WAŁBRZYCHU
Adres: 58-304 Wałbrzych, ul. Ogrodowa 15D
Telefon: +48 517 592 784
E-mail: walbrzych@pomoc-pokrzywdzonym.pl
Godziny otwarcia:
poniedziałki: 12:00-16:00, wtorki: 8:00-16:00, środy: 12:00-16:00, czwartki: 08:00-16:00, piątki: 12:00-16:00, soboty: 4h dyżur telefoniczny, niedziele: nieczynne

LOKALNY PUNKT POMOCY OSOBOM POKRZYWDZONYM
PRZESTĘPSTWEM W BOGUSZOWIE GORCACH
Adres: 58-370 Boguszów Gorce, Plac Odrodzenia 9
Telefon: +48 509 005 093
E-mail: boguszow@pomoc-pokrzywdzonym.pl
Godziny otwarcia:
poniedziałki: 10:00-14:00, wtorki: 12:00-16:00, środy: 10:00-14:00, czwartki: 12:00-16:00, piątki: 10:00-14:00, soboty: 4h dyżur telefoniczny, niedziele: nieczynne

LOKALNY PUNKT POMOCY OSOBOM POKRZYWDZONYM
PRZESTĘPSTWEM W ŚWIEBODZICACH
Adres: 58-160 Świebodzice, ul. Henryka Sienkiewicza 43A
Telefon: +48 513 856 116
E-mail: swiebodzice@pomoc-pokrzywdzonym.pl
Godziny otwarcia:
poniedziałki: 10:00-14:00 , wtorki: 10:00-14:00, środy: 10:00-14:00 , czwartki: 10:00-14:00 , piątki: 10:00-14:00, soboty: 4h dyżur telefoniczny, niedziele: nieczynne

LOKALNY PUNKT POMOCY OSOBOM POKRZYWDZONYM
PRZESTĘPSTWEM W ZĄBKOWICACH ŚLĄSKICH
Adres: 57-200 Ząbkowice Śląskie, ul. Dolnośląska 18
Telefon: +48 517 932 524
E-mail: zabkowice@pomoc-pokrzywdzonym.pl
Godziny otwarcia:
poniedziałki: 8:00-12:00, wtorki: 9:00-14:30, środy: 10:00-14:00, czwartki: 8:00-14:30 , piątki: 10:00-14:00, soboty: 4h dyżur telefoniczny, niedziele: nieczynne

LOKALNY PUNKT POMOCY OSOBOM POKRZYWDZONYM
PRZESTĘPSTWEM W BIELAWIE
Adres: 58-260 Bielawa, ul. Wolności 24
Telefon: +48 509 281 371
E-mail: dzierzoniow@pomoc-pokrzywdzonym.pl
Godziny otwarcia:
poniedziałki: 9:00-13:00, wtorki: 9:00-13:00, środy: 9:00-13:00, czwartki: 9:00-13:00, piątki: 9:00-13:00, soboty: 4h dyżur telefoniczny, niedziele: nieczynne

Informacje dodatkowe:
Więcej informacji można znaleźć na stronie  https://www.pomoc-pokrzywdzonym.pl/
Całodobowa infolinia: +48 508 962 007

Uwaga !!!
Bezpłatne wsparcie prawnika, psychologa, psychiatry obecnie udzielane jest telefonicznie. Gwarantujemy pełną dyskrecje.
Tel: (do danego punktu)

Skip to content