„POWRÓT DO ZDROWIA – POWRÓT DO PRACY”- PO KRYZYSIE PSYCHICZNYM

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Oddział Dolnośląski, realizuje program „Wypracowanie i pilotażowe wdrożenie modelu kompleksowej rehabilitacji umożliwiającej podjęcie lub powrót do pracy” skierowanych bezpośrednio do osób  po kryzysie psychicznym.

Jeśli chcesz wziąć udział w rehabilitacji kompleksowej dla osób po kryzysach psychicznych skontaktuj się z PFRON: ork@pfron.org.pl, tel. 22 50 55 600, 532 433 727 oraz (71) 346 74 58 ; 730 303 710 ambasador w Oddziale Dolnośląskim

Skip to content