Projekt „Książka 2017″

Pracownicy socjalni z Zespołu Pracy Socjalnej nr 2 z Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wałbrzychu realizują II edycję projektu „Książka 2017 pn. „Pomoc społeczna w tym propagowanie czytelnictwa jako forma biblioterapii dla osób korzystających ze świadczeń wynikających z ustawy o pomocy społecznej”.

W związku z tym wychodzimy naprzeciw swoim podopiecznym i proponujemy nową formę terapii poprzez biblioterapię. Udostępnienie książek do przeczytania dla klientów na terenie MOPS w Wałbrzychu będzie stanowiła urozmaicenie form proponowanej pomocy oraz przyczyni się do promowania czytelnictwa, co pozytywnie wpłynie na procesy funkcjonowania tych osób w swoich rodzinach oraz w społeczności lokalnej. Dążąc do promowania czytelnictwa wśród klientów MOPS chcemy wpłynąć na zmianę postrzegania otaczającego świata, sposobu kontaktowania się z innymi osobami. Nabycia szacunku do drugiej osoby. Zrozumienia i zaakceptowania potrzeby miłości i szacunku, nie stosowania przemocy. Do zmiany stylu bycia i życia. Potrzeba szacunku jest typowym ludzkim pragnieniem, aby być zaakceptowanym i cenionym przez innych. Ludzie często angażują się w pewien zawód lub hobby, aby zyskać uznanie. Te działalności dają człowiekowi poczucie udziału lub wartości”. Dlatego wsparcie tych osób wpisuje się w zasadnicze kwestie w polityce społecznej dla propagowania czytelnictwa wśród podopiecznych MOPS w Wałbrzychu.

Skip to content