REGULAMIN KONKURSU PT. „GDZIE SIĘ PODZIAŁ DZIADEK MRÓZ?”

Gdzie się podział dziadek mróz? Stwórz swój własny komiks przedstawiający niesamowitą zimowa przygodę. Prace należy przesłać na adres: konkurs@mops.walbrzych.pl Na zwycięzców czekają nagrody, powodzenia! Organizatorem konkursu jest zespół placówek wsparcia dziennego miejskiego ośrodka pomocy społecznej w Wałbrzychu.

Organizatorzy:

Zespół Placówek Wsparcia Dziennego

Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wałbrzychu

Cele konkursu:

 • Rozwijanie sprawności manualnych

 • Nauka dbałości o szczegóły

 • Rozwijanie zainteresowań artystycznych, wyobraźni twórczej oraz kreatywności

 • Poszukiwanie inspiracji

 • Kształtowanie wyobraźni dziecięcej i umiejętność przekazania jej na papier

Zasady konkursu:

 • Przedmiotem konkursu jest wykonanie pracy plastycznej w formie komiksu zawierającej tematykę zimową oraz związaną z nią przygodą. Może zawierać dialogi, ale nie musi. Interpretacja tematu konkursu jest indywidualna.

 • Konkurs przeznaczony jest dla osób w wieku 6-16 lat.

 • Technika i format arkusza dowolne jednak praca musi nadawać się do przesłania

w formie elektronicznej o rozszerzeniu pdf lub jpg.

 • Każda praca powinna zawierać metryczkę: imię i nazwisko dziecka, wiek, szkoła/przedszkole.

 • Zgłoszenie pracy na konkurs jest równoznaczne z przyjęciem przez uczestnika zasad regulaminu, a także wyrażeniem zgody na nieodpłatne eksponowanie prac oraz przetwarzanie danych osobowych przez Organizatorów w celach związanych

z organizacją konkursu

Kryterium oceniania:

 • Kreatywność,

 • Ciekawa interpretacja tematyki,

 • Wykonanie

Termin oddawania prac:

Nagrody:

 • Do oceny prac konkursowych zostało wyznaczone przez Organizatora jury.

 • Jury przyzna nagrody za trzy pierwsze miejsca w trzech kategoriach wiekowych:

 • 6 – 9 lat

 • 10 – 13 lat

 • 14 – 16 lat

 • Laureaci otrzymają nagrody po ogłoszeniu wyników.

 

Organizatorzy:

Zespół Placówek Wsparcia Dziennego

Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wałbrzychu

Cele konkursu:

 • Rozwijanie sprawności manualnych

 • Nauka dbałości o szczegóły

 • Rozwijanie zainteresowań artystycznych, wyobraźni twórczej oraz kreatywności

 • Poszukiwanie inspiracji

 • Kształtowanie wyobraźni dziecięcej i umiejętność przekazania jej na papier

Zasady konkursu:

 • Przedmiotem konkursu jest wykonanie pracy plastycznej w formie komiksu zawierającej tematykę zimową oraz związaną z nią przygodą. Może zawierać dialogi, ale nie musi. Interpretacja tematu konkursu jest indywidualna.

 • Konkurs przeznaczony jest dla osób w wieku 6-16 lat.

 • Technika i format arkusza dowolne jednak praca musi nadawać się do przesłania

w formie elektronicznej o rozszerzeniu pdf lub jpg.

 • Każda praca powinna zawierać metryczkę: imię i nazwisko dziecka, wiek, szkoła/przedszkole.

 • Zgłoszenie pracy na konkurs jest równoznaczne z przyjęciem przez uczestnika zasad regulaminu, a także wyrażeniem zgody na nieodpłatne eksponowanie prac oraz przetwarzanie danych osobowych przez Organizatorów w celach związanych

z organizacją konkursu

Kryterium oceniania:

 • Kreatywność,

 • Ciekawa interpretacja tematyki,

 • Wykonanie

Termin oddawania prac:

Nagrody:

 • Do oceny prac konkursowych zostało wyznaczone przez Organizatora jury.

 • Jury przyzna nagrody za trzy pierwsze miejsca w trzech kategoriach wiekowych:

 • 6 – 9 lat

 • 10 – 13 lat

 • 14 – 16 lat

 • Laureaci otrzymają nagrody po ogłoszeniu wyników.

Skip to content