Sprzątanie Świata

Zgodnie z tradycją naszego miasta, w ramach akcji „Sprzątanie Świata” w dniu 17.09.2021, pracownicy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, uporządkowali teren w obrębie wałbrzyskich dzielnic. Takie inicjatywy to zawsze cenna i wartościowa lekcja dla dzieci, które obserwując działania dorosłych, uczą się jak dbać o środowisko naturalne oraz kształtować poczucie odpowiedzialności za nasze otoczenie. W akcji czynny udział wzięli liczni mieszkańcy.

Skip to content