SZKOŁA DLA RODZICÓW W DZIELNICY SOBIĘCIN

W ramach współpracy z Radą Wspólnoty Samorządowej oraz Biblioteką pod Atlantami Filią nr 5 w budynku przy ul. 1-go Maja 149 prowadzone są zajęcia warsztatowe pn. „Szkoła dla rodziców”.

Zajęcia mają na celu przygotowanie rodziców do budowania zdrowych i konstruktywnych relacji z własnymi dziećmi, rozwój umiejętności wychowawczych, jak również integrację społeczności lokalnej.

„Szkoła dla rodziców” jest otwartą metodą, opartą o poznanie siebie jako rodzica, zidentyfikowanie swoich wartości i celów wychowawczych, a dopiero później na poszukiwaniu adekwatnych i skutecznych metod. Ważne jest to, czego uczestnicy doświadczą w trakcie zajęć, nauczą się i przeniosą do swojego życia oraz relacji z dziećmi.

Warsztaty są realizowane w ramach 10 spotkań, każde z nich dotyczy konkretnego tematu, dzięki któremu uczestnicy nabierają pewności w swoich działaniach wychowawczych.

Organizatorem jest Zespół Pracy Socjalnej nr 2 oraz Dział Wspierania Rodziny.

Skip to content