Szkolenia Rodziców Adopcyjnych

Dział Pieczy Zastępczej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wałbrzychu wraz z Ośrodkiem Adopcyjnym Dolnośląskiego Ośrodka Polityki Społecznej we Wrocławiu współpracując na rzecz dziecka i rodziny informuje, że od października 2018r. na terenie Centrum Aktywności Lokalnej przy ul. Mickiewicza 26, rozpoczynają się szkolenia dla kandydatów na rodziców adopcyjnych, którzy zamieszkują w Wałbrzychu i miastach ościennych.

Organizacja szkoleń dla kandydatów na rodziców adopcyjnych w siedzibie MOPS w Wałbrzychu jest propozycją mającą na celu wsparcie potencjalnych kandydatów na rodziców adopcyjnych poprzez zniwelowanie utrudnień związanych z dojazdami do siedziby ośrodka we Wrocławiu, a także poszerzeniem oferty dla mieszkańców Wałbrzycha.

Wielkość czcionki
Kontrast