Szkolenie dla rodzin zastępczych

Dział Pieczy Zastępczej zaprasza wszystkich zainteresowanych do udziału w szkoleniu na niezawodowe rodziny zastępcze. Szkolenie rozpoczyna się 17.01.2020 r. Wszelkie dodatkowe informacje udzielane są pod nr tel. 74 664 08 47 lub w tut. Ośrodku przy ul. Kilińskiego 1 p. 203.

Będąc rodziną zastępczą pomagasz nam wszystkim w budowaniu tego, co w życiu każdego człowieka jest najważniejsze R o d z i n ę.

Skip to content